Sökning: "klimatdidaktik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet klimatdidaktik.

  1. 1. Att läsa för att förstå sin hotade omvärld: en aktionsforskningsstudie om klimatdidaktik och dialogbaserad strategiundervisning.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

    Författare :Simon Gustafsson; [2018]
    Nyckelord :klimatdidaktik; dialogbaserad strategiundervisning; gemensamt konstruerande av mening; integrativ syn på kunskaps- och demokratiuppdraget; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka sätt att utveckla engagemang i och förståelse av klimatfrågan genom läsundervisning. Metoden jag har valt för att utreda det är aktionsforskning, genomförd på en gymnasieskola i södra Skåne. LÄS MER