Sökning: "klimatet i usa"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden klimatet i usa.

 1. 1. Alla talar om klimatet men ingen gör något : En kritisk diskursanalys över två amerikanska dagstidningars framställning av klimatförändringarna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Astrid Berne; Emilia Stridsberg; [2018]
  Nyckelord :Klimatförändringarna; global uppvärmning; dagstidningar; kritisk diskursanalys; Fairclough.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera och analysera hur ett par amerikanska tidningar framställer den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Detta har gjorts genom att studera hur tidningarna skriver om orsaker och konsekvenser av klimatförändringarna samt vem eller vad som bör ta ansvar för detta. LÄS MER

 2. 2. Produktion och konsumtion av mjölk och ost samt hur kan klimatmålen till 2030 uppnås : en jämförelse mellan Sverige, USA och Indien

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Anna Fernlöf; [2018]
  Nyckelord :mjölkkonsumtion; mjölkproduktion; ostkonsumtion; ostproduktion; klimatmål;

  Sammanfattning : Syftet är att ta reda på hur konsumtion och produktion av mjölk och ost ser ut i Sverige, USA och Indien och hur de tre länderna arbetar med klimatmålen till 2030. I Sverige har mjölkproduktion, mjölkkonsumtion och ostproduktion minskat mellan 1995 och 2015, däremot har ostkonsumtionen ökat. LÄS MER

 3. 3. Bomber över Bagdad : En kvantitativ innehållsanalys av New York Times rapportering av Irakkriget.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sebastian Vestberg; [2017]
  Nyckelord :Vietnam war; Iraq war; Bourdieu; George W Bush; New York Times; Vietnamkriget; Irakkriget; Bourdieu; George W Bush; New York Times;

  Sammanfattning : Under Vietnamkrigets förlopp så ändrades sättet som samhället betraktade journalister samt hur deras egen praxis var. Daniel C Hallin beskriver det som att de gick från att ses som en del av myndigheterna till att vara ”vakthundar”. De gick från att vara soldater vid skrivmaskinen till att övervaka det politiska styret. LÄS MER

 4. 4. Constructing with wood : What are the economical and environmental benefits and barriers of using wood as a construction material

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :John Waldenström; [2017]
  Nyckelord :Wood; environment; economics; trä; miljö; ekonomi;

  Sammanfattning : One of the biggest issues of our time is the environment. In December 2015, 195 countries agreed to the first-ever universal, legally binding global climate deal, The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020. LÄS MER

 5. 5. När mellanchefen är chefen : En kvalitativ studie i mellanchefers påverkan på intraprenörskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Orrebrant; Henrik Claesson; [2017]
  Nyckelord :Intraprenörskap; mellanchef; innovation; risk; belöningssystem; chefsstöd;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom intraprenörskap har till stor del fokuserat på hur ledningen kan påverka intraprenörskapet i ett företag, majoriteten av befintlig forskning har dessutom utförts i USA. Den här uppsatsen ämnade att studera hur mellanchefers arbete främjar eller motverkar intraprenörskap i svenska produktbaserade företag. LÄS MER