Sökning: "klimatförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet klimatförändring.

 1. 1. Allt går åt helvete och det är politikernas fel. - En kvantitativ innehållsanalys av klimatjournalistik i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, september 2018 till augusti 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Måns Edén; Axel Fernandez; Alva Nyblom; [2020-02-13]
  Nyckelord :klimatförändring; global uppvärmning; journalistik; gestaltningar; innehållsanalys; climate change; global warming; journalism; frames; content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how climate change is framed in Swedish climate reporting, published on the website of national newspapers – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Expressen – from September 2018 throughout August 2019. Through a quantitative content study regarding climate change published online in chosen newspapers, the goal is to map out how Swedish newspapers use frames – consciously or not – to affect the public. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändring: Slumpmässig händelse eller konsekvens av aktiv handling? : En analys av transitivitet och ergativitet i läromedel inom geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Hanna Ferm; [2020]
  Nyckelord :Systemic functional grammar; textbooks; climate change; ideational analysis; transitivity; ergativity; Systemisk-funktionell grammatik; läromedel; klimatförändring; ideationell analys; transitivitet; ergativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att synliggöra och diskutera hur klimatförändringar beskrivs i läromedel ämnade för grundskolan i ämnet geografi. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är systemisk-funktionell grammatik, med fokus på den ideationella grammatiken. LÄS MER

 3. 3. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 4. 4. Planering för en osäker framtid : En studie om översiktsplaners relation till osäkerhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Johannes Böhm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I grunden handlar fysisk planering om att försöka styra nutiden mot en eftersträvansvärd framtid. Då planer får konsekvenser i flera årtionden framöver är det en central utmaning för planerare att hantera de osäkerheter som uppstår vid översiktlig planering. LÄS MER

 5. 5. Klimatförändringarnas inverkan på rennäringen : Sociala, ekonomiska och kulturella effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Samrawit Tekeste Kahsay; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändring; samer; renbete; rennäring; livsform;

  Sammanfattning : Samerna är ett urfolk som har en lång tradition av renskötsel. Rennäringen är grunden för den samiska kulturen. Den är också bäraren av en lång kulturell tradition och den utgör en stor del av både den samiska identiteten och den samiska näringen. LÄS MER