Sökning: "klimatförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet klimatförändring.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 2. 2. Kan du tänka större? En undersökning av hur abstrakt tänkande påverkar miljövänliga beteendeintentioner.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :August Lindberg; Love Jansson; [2019]
  Nyckelord :construal; abstrakt; klimatförändring; beteendeintentioner; miljöidentitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Miljöhot är en stor utmaning som samhället står inför och för att förminska miljöhoten krävs bland annat att människor förändrar sitt beteende till att bli mer miljövänligt. Enligt Construal Level Theory (Trope & Liberman, 2010) leder ett abstrakt mindset till högre tillgång av abstrakt representerade koncept, såsom värderingar och beteendenormer. LÄS MER

 3. 3. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Jobusch; [2019]
  Nyckelord :fästing; Ixodes ricinus; nötkreatur; bovin; babesios;

  Sammanfattning : Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. LÄS MER

 4. 4. The effect of climate on vegetation cover in Swedish mountain regions

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Ekman; [2019]
  Nyckelord :NILS; SMHI; Vegetation cover; Lichen; Moss; Herbs; Temperature; Climate effect;

  Sammanfattning : Climate change, with a higher temperature, is making the snow covered period shorter in the Swedish mountain region. This represents a threat towards plant species at high altitudes which, due to their sensitivity to temperature changes, will likely lead to a change in plant species composition. LÄS MER

 5. 5. Impacts of future sea level rise and high water on roads, railways and environmental objects: a GIS analysis of the potential effects of increasing sea levels and highest projected high water in Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emilie Jideblad Arnesten; [2019]
  Nyckelord :geography; Geographical Information Systems; GIS; sea level; sea level rise; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study uses GIS analyses to investigate the risk that increasing sea levels and highest projected highwater pose by increasing the risk of inundation on state-owned roads and railways as well as environmental objects in their side areas. This is done through an assessment of sea level rise projections and a risk analysis, which points out where vulnerable features are located and provides timeframes and durations for the risk. LÄS MER