Sökning: "klimatförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet klimatförändring.

 1. 1. Allt går åt helvete och det är politikernas fel. - En kvantitativ innehållsanalys av klimatjournalistik i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, september 2018 till augusti 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Måns Edén; Axel Fernandez; Alva Nyblom; [2020-02-13]
  Nyckelord :klimatförändring; global uppvärmning; journalistik; gestaltningar; innehållsanalys; climate change; global warming; journalism; frames; content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how climate change is framed in Swedish climate reporting, published on the website of national newspapers – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Expressen – from September 2018 throughout August 2019. Through a quantitative content study regarding climate change published online in chosen newspapers, the goal is to map out how Swedish newspapers use frames – consciously or not – to affect the public. LÄS MER

 2. 2. Decision support systems for energy efficiency in buildings : a review of existing models and its potentials

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Thejan Ranganathan; [2020]
  Nyckelord :Decision support system; Climate mitigation; Energy efficiency; Graphical User Interface; Information and communication technologies; Retrofit; Beslutsstödsystem; klimatförändring; energieffektivisering; grafiskt användargränssnitt; Informationsteknik; renovering;

  Sammanfattning : Energy conservation and decarbonization of the building stock is a way to achieve sustainable development goals. Visualizing and monitoring energy consumption with a help of Decision Support Systems (DSS) can help to inform and support making decisions to conserve energy, reduce emissions, save costs and improve overall quality of life. LÄS MER

 3. 3. Utom synhåll. Utom sinnet - Designinriktad forskning för att motivera till mindre vätskebaserat matsvinn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktor Svensson; [2020]
  Nyckelord :Co-design; Forskning genom design; Vätskebaserat matsvinn; Klimatförändring; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien utforskar hur produktdesign kan reducera vätskebaserat matsvinn i ensamstående hushåll. Studien innefattar en förstudie och en designprocess uppbyggd efter co-design principer. LÄS MER

 4. 4. Lokala svar på globala utmaningar? : exploatering av svensk jordbruksmark inför en osäker framtid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Brandt; [2019]
  Nyckelord :Resiliens; Jordbruksmark; Exploatering; Säkerhetiseringsteori; Livsmedelsstrategi;

  Sammanfattning : Två skilda omvärldsutvecklingar i form av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde samt global klimatförändring accentuerar betydelsen av svensk jordbruksmark. Den här uppsatsen problematiserar den pågående irreversibla exploateringen av resursen och undersöker hur rapporter från Försvarsberedningen och IPCC speglas i regeringens nationella livsmedelsstrategi från år 2017. LÄS MER

 5. 5. Högvattenföring ochriskbedömning i svensk miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Edwin Andersson; William Gulding; [2019]
  Nyckelord :HBV; RCP; vattenkraft; Piteälven; dammsäkerhet; klimatförändring;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar utvärdera potentiella begränsningar inom vattenkraftsindustrin i relation till högvattenföring under ett skiftande klimat. Detta görs genom en litteraturstudie gällande lagar och föreskrifter, samt med en modellering av de flödesförändringar som uppstår i den övre delen av Pite älv i norra Sverige som en konsekvens av ett skiftande klimat. LÄS MER