Sökning: "klimatförnekare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet klimatförnekare.

  1. 1. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
    Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

    Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER