Sökning: "klimatflyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet klimatflyktingar.

 1. 1. Klimatflyktingar i den rödgröna politiken : En analys av varför de försvann

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Alice Vamstad; [2019]
  Nyckelord :multiple streams; klimatflyktingar; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; flyktingpolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Simulering av koldioxidavskiljningsprocesser nyttjande 2-amino-2-metyl-propanol

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Richard Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Kemiteknik; Chemical engineering; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : A rather hot subject in today’s society is global warming. Both technical progresses and global agreements between nations are much needed to counter this ever growing world problem. LÄS MER

 3. 3. Vem kallar du för ´klimatflykting´? : En studie över hur svenska dagstidningar gestaltar klimatflyktingar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Amanda Vikingsson; [2019]
  Nyckelord :Climate refugees; political ecology; framing theory; dehumanization; ecological modernization; denial; Klimatflyktingar; politisk ekologi; gestaltningsteori; avhumanisering; ekologisk modernisering; förnekelse;

  Sammanfattning : Medeltemperaturen på jorden har höjts med 1 grad sedan förindustriell tid. Effekterna av denna temperaturhöjning visar sig i form av förhöjda havsnivåer, smältande havsis i Arktis och extrema väderförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Åtgärder för att möta en förhöjd havsnivå : en jämförelse av översvämningshantering i Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Joos; [2019]
  Nyckelord :förhöjda havsnivåer; klimatanpassning; översvämningshantering; översvämmade städer; översvämning; stadsplanering; Göteborg; Malmö;

  Sammanfattning : Världshaven förväntas stiga med minst 3 decimeter till 1 meter innan år 2100 som ett resultat av global uppvärmning. Efter år 2100 blir det allt svårare att bedöma i vilken hastighet havsnivån kommer att stiga. LÄS MER

 5. 5. ”Flykting” i fokus - En begreppsanalytisk studie av flyktingbegreppets problematik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ellen Pettersson Forssén; [2018]
  Nyckelord :Flykting; Flyktingkonventionen; Klimatflykting; Internflykting; Statslös; Rättighet; Begrepp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera det rådande flyktingbegreppets utmaningar. Genom att definiera flyktingkonventionens villkor för flyktingskap och formulera ett nytt idéinnehåll för begreppet baserat på mediala publikationers opinon har studien kunnat lyfta de människorättsliga utmaningar begreppet står inför idag. LÄS MER