Sökning: "klimatflyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet klimatflyktingar.

 1. 1. Vem kallar du för ´klimatflykting´? : En studie över hur svenska dagstidningar gestaltar klimatflyktingar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Amanda Vikingsson; [2019]
  Nyckelord :Climate refugees; political ecology; framing theory; dehumanization; ecological modernization; denial; Klimatflyktingar; politisk ekologi; gestaltningsteori; avhumanisering; ekologisk modernisering; förnekelse;

  Sammanfattning : Medeltemperaturen på jorden har höjts med 1 grad sedan förindustriell tid. Effekterna av denna temperaturhöjning visar sig i form av förhöjda havsnivåer, smältande havsis i Arktis och extrema väderförhållanden. LÄS MER

 2. 2. ”Flykting” i fokus - En begreppsanalytisk studie av flyktingbegreppets problematik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ellen Pettersson Forssén; [2018]
  Nyckelord :Flykting; Flyktingkonventionen; Klimatflykting; Internflykting; Statslös; Rättighet; Begrepp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera det rådande flyktingbegreppets utmaningar. Genom att definiera flyktingkonventionens villkor för flyktingskap och formulera ett nytt idéinnehåll för begreppet baserat på mediala publikationers opinon har studien kunnat lyfta de människorättsliga utmaningar begreppet står inför idag. LÄS MER

 3. 3. Flykten undan klimatförändringar - en undersökning av möjligheten att hävda klimatförändringar som grund för skydd i annan stat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Ljung; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Klimatflykting; Mänskliga rättigheter; Paris Agreement; EKMR; Human Rights; Climate refugee; ECHR.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During many years, migration has been a part of people’s life and the reasons for migration have varied. One group of migrants that has become larger in recent years is the “climate refugees”. This concept has its foundation in the fact that these humans are forced to flee from the effects of climate changes. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet och miljömanagement i projektledarrollen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sofia Widengren; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; environmental management; project management; project; Hållbarhet; hållbarhetsarbete; miljömanagement; projektledning; projekt;

  Sammanfattning : Arbetet med hållbarhet är vår tids största utmaning för att ta vara på den jordglob vi lever på och bevara den för framtida generationer. Arter utrotas, isarna smälter, havsnivån stiger, haven dör och det senaste i kedjan: för första gången finns klimatflyktingar. LÄS MER

 5. 5. Klimatet i svensk tidningsmedia : - en diskursanalys över klimatrapporteringen i samband med COP21

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lovisa Jacobsson; Veronica Lindebring; [2016]
  Nyckelord :COP21; critical discourse analysis; newspaper media; Norrköpings Tidningar; Expressen; Svenska Dagbladet; discourse theory; COP21; kritiskt diskursanalys; tidningsmedia; Norrköpings Tidningar; Expressen; Svenska Dagbladet; diskursteori;

  Sammanfattning : I denna studie har en analys av svensk tidningsmedias representation av klimatfrågan genomförts. Genom en kritisk diskursanalys har tidningsartiklar, från tre olika tidningar, studerats för att undersöka hur tidningarna representerat klimatfrågan och varför det är viktigt hur tidningarna representerar klimatfrågan. LÄS MER