Sökning: "klimathotet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet klimathotet.

 1. 1. Betydelsen av utomhusundervisning om biologisk mångfald : för lärarstudenters framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elinor Gustavsson; Ida Hallberg; [2019]
  Nyckelord :ekologisk hållbar utveckling; biologisk mångfald; utomhusundervisning; lärarstudenter; lärarutbildning; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Tidigare forskning, exempelvis James och Williams (2016), visar att utomhusundervisning kan bidra till ökad förståelse för naturen och dess resurser. Biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling är två viktiga begrepp i dagens samhälle, då klimathotet och minskningen av biologisk mångfald är ett faktum. LÄS MER

 2. 2. L'union fait la force (géologique) : une analyse écocritique des Fourmis de Bernard Werber

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Annie Sebbfolk; [2019]
  Nyckelord :ecocriticism; bernard werber; bernard; werber; ecology; nature; ants; empire of the ants; environment; environmentalism; dark ecology; anthropocene; climate change; global warming; green reading; ecofiction; nature writing; écocritique; bernard werber; bernard; werber; environnementalisme; anthropocène; fourmis; umwelten; écofiction; écologie; écologique; changements climatiques; environnementaux; climat; rechauffement climatique; bernard werber; ekokritik; werber; bernard; myror; ekologi; natur; klimatförändringarna; klimathotet;

  Sammanfattning : The paper is an ecocritical analysis of the Empire of the ants, a book written in 1991 by Bernard Werber. Through this green reading, the author seeks to better understand how climate change is created from a social point of view and why, by inherence, it is so difficult to avert. LÄS MER

 3. 3. Att rädda världen med grön finans - En diskursiv policyanalys av Green Climate Fund

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Milla Marzelius; Isa Diamant; [2019]
  Nyckelord :Policyanalys; Green Climate Fund; klimatinvesteringar; antropocentrism; biocentrism; världssystemteori; liberal institutionalism; FN.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att temperaturen på jorden stiger har det internationella samfundet genom FN samlats i ett gemensamt klimatavtal, Parisavtalet. Avtalets formulerade mål är att begränsa planetens temperaturökning till två grader över förindustriell tid. LÄS MER

 4. 4. De aningslösa : En innehållsanalys av 20 rikstäckande artiklars rapportering av Instagramkontot @Aningslosainfluencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lovisa Sundstedt; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Aningslösa Influencers; Framing; Instagram; Aviation; Klimatförändringar; Aningslösa Influencers; Framing; Instagram; Flyg;

  Sammanfattning : Våren 2019 hände något med flygdebatten i Sverige. Granskningen av influencers och företags flygresor började stå i centrum för kritiken mot ett ”överdrivet flygande” och dessa personer målades upp som centralfigurer i flygandets miljöförstöring. LÄS MER

 5. 5. Ny mobiltelefon eller en till morgondag? : Generation Y:s förhållningssätt till hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hektor Pettersson; [2019]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; generation y; planerat åldrande; cirkulär design; elektronik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Generation Y:s förhållningssätt till hållbar konsumtion av elektroniska och elektriska produkter. Som den uppskattningsvis mest konsumtionsdrivna och benägna generation att ta till sig ny teknik, kan Generation Y ses som en lönsam målgrupp för företag men en utmaning för miljön. LÄS MER