Sökning: "klimathotet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet klimathotet.

 1. 1. Det otillgängliga klimathotet? - En studie av hur publiken påverkas av en personifierad klimatjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alma Tallborn; Mathilda Brandberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the effects of personalization in media, specifically media covering climate change. Personalization in media is a widely spread journalistic norm, yet it is not without some criticism from the academic world. LÄS MER

 2. 2. Vuxenvärldens svek - En studie om varför unga engagerar sig i Fridays for future

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Arndt; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Fridays for future; klimatstrejk; klimatförändringar; sociala rörelser; protest; Social Sciences;

  Sammanfattning : Efter att Greta Thunberg i augusti 2018 satte sig utanför riksdagen med ett plakat med texten: “Skolstrejk för klimatet”, har en snabbt växande rörelse av unga klimataktivister startat, med budskapet att äldre generationer och politiker har svikit dem när de ignorerat klimathotet. Studien vill undersöka vad som fick ungdomar som tidigare inte deltagit i protester att agera och vilken roll Greta Thunberg haft i mobiliseringen av unga till det som senare kallas “Fridays for future”. LÄS MER

 3. 3. Klimat & Konsumtion – En diskursanalys av offentliga texter om bilar och utsläpp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :David Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; risksamhälle; konsumtion; klimat; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige har satt upp mål om att bli fossilfritt till år 2030. Detta mål avses uppnås genom politisk styrning och riskhantering, bland annat genom en nära 90 procentig förnyelse av den svenska fordonsflottan. Denna reglering påverkar både individen och samhället. LÄS MER

 4. 4. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Sammanfattning : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk styrning vid en cirkulär affärsmodell - en balansakt? : En multipel fallstudie i SMF.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stina Lisspers; Alma Berg; [2020]
  Nyckelord :Management control systems in SMEs; circular business models in SMEs; balance in the management control systems package; Ekonomisk styrning i SMF; cirkulära affärsmodeller i SMF; balans i det ekonomiska styrpaketet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: En lösning på det rådande klimathotet är en samhällsomställning till cirkulär ekonomi, vilket kräver att företag anammar cirkulära affärsmodeller. SMF, små och medelstora företag, utgör en stor del av alla företag som påverkas av denna förändring. LÄS MER