Sökning: "klimatkompensation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet klimatkompensation.

 1. 1. Den medvetna och motsägelsefulla influencern: En kvalitativ studie av influencers framställning i förhållande till resande och miljömedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Caroline Rosenlund; Karin Thorén; [2019]
  Nyckelord :influencer marketing; influencers; impression management; retorik i sociala medier; ethos; logos; pathos; stilfigurer; självbefrämjande; assistanssökande; rhetorics on social media; figures of speech; self-promoting; Social Sciences;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en marknadsföringsmetod vars utveckling skett i explosionsartad framfart till följd av den moderna digitaliseringen. Studien syftar till att undersöka och analysera influencers självframställning inom denna omåttligt populära marknadsföringsform. LÄS MER

 2. 2. Skattemässiga avdrag för klimatkompensation, trädplantering - En avdragsgill kostnad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Wikström; [2019]
  Nyckelord :Avdragsrätt; skatterätt; klimatkompensation; sponsring; CSR.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Implementation av ett hållbarhetstillval på en e-handelsplats för livsmedel : Design, strategi och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; Hedvig Fahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Konvertering; e-handel; hållbar konsumtion; koldioxidavtryck; FUD;

  Sammanfattning : FN:s medlemsländer har enats om 17 Globala mål för Hållbar Utveckling tillsammans med delmål som skall uppnås före år 2030. Mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringen och dess effekter med delmålet att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius. LÄS MER

 4. 4. Klimatneutral kollektivtrafik med biogas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Victoria Edenhofer; [2018]
  Nyckelord :Biogas; Livscykelanalys; Förnybarhetsdirektivet; Växthusgaser; Klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att motverka klimatförändringarna har Sverige satt som mål att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 % senast år 2030 i förhållande till år 2010 (utom inrikes luftfart). För att uppnå detta krävs en satsning på förnybar energi. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av klimatkompensation : Seeding Solar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christopher Ekfeldt; Siriann Göhl; Victor Munthe; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Currently 55 percent of the population in Kenya is without electricity. To apply light and warmth during the dark hours households in Kenya use paraffin lamps. These lamps are both expensive, harmful to health and have a negative environmental impact. With the help from solar panels, more people in Kenya could get access to green electricity. LÄS MER