Sökning: "klimatpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet klimatpolitik.

 1. 1. Räkna rättvist? En litteraturstudie om konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar i svensk och internationell klimatpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Alterå; [2020]
  Nyckelord :Konsumtionsbaserade utsläpp; klimatpolitik; rättvisa; Sverige; UNFCCC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöks förutsättningarna för och effekterna av en övergång från produktionsbaserade utsläppsberäkningar till konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar inom internationell respektive svensk klimatpolitik. Studien utförs i form av en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Klimatpositiva kolsänkor ger negativa koldioxidutsläpp : en tvärvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Karolina Håkansson; Frida Hartman Svensson; [2020]
  Nyckelord :Tvärvetenskap; kolsänkor; koldioxidutsläpp; historisk våtmark; klimatpolitik;

  Sammanfattning : Genom att sammanföra historiskt och modernt kartmaterial kan våtmarkers naturliga lokaler synliggöras. När kartmaterialet jämförs med inmätningar av dikesstrukturer blir det tydligt hur marken har dränerats. LÄS MER

 3. 3. Källa på det? – En beskrivande studie om Sverigedemokraternas användning av expertkunskap inom klimat- och kriminalpolitisk riksdagsdebatt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Sjöblom; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; högerpopulism; klimatpolitik; kriminalpolitik; evidensbaserat beslutsfattande; riksdagsdebatt; Christina Boswell; politisk funktion av expertkunskap; neoinstitutionalism; valensfrågor; beskrivande idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : While the schism between the Swedish Democrats and the scientific community is a well-known fact, the demand for scientific evidence in policymaking is growing ever more evident. By textual idea analysis, this thesis explores the scientific usage of the Swedish Democrats in the context of climate change and crime policy. LÄS MER

 4. 4. Skogens roll i klimatfrågan : en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Halldén; [2020]
  Nyckelord :inramningsanalys; klimatförändringar; klimatpolitik; media; skogspolitik; climate change; climate politics; forest politics; frame analysis;

  Sammanfattning : Det finns många aktörer med olika perspektiv på skogens roll i klimatfrågan. Dessa perspektiv kan skildras i media av aktörer som får mediautrymme. Media påverkar allmänhetens uppfattning genom att sätta agendan och avgöra vilka perspektiv som publiceras i mediet. LÄS MER

 5. 5. How soon is now? Exploring mitigation of short-lived greenhouse gases in the landscape of climate risk and policies on metrics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Edwin Klint Bywater; [2020]
  Nyckelord :Global warming; GWP; GTP; methane; short-lived greenhouse gases; short-lived climate forcers; climate policy; climate risk; climate crisis; carbon pricing; climate negotiations; technocracy.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the collected efforts towards understanding earth’s climate system, and acting on climate change, the time dimension is of central importance. When humanity’s collected activity is carbon-neutral, and how the trajectory towards such a state might look, is a tough question to answer. LÄS MER