Sökning: "klimaträttvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet klimaträttvisa.

 1. 1. Klimatflykting, inte en riktig flykting? De sjunkande önationernas argumentation för asyl utifrån rätten till liv.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ella Breitholtz; [2024]
  Nyckelord :Klimatflykting; rätten till liv; klimaträttvisa; asylrätt; Australia-Tuvalu Falepili Union; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det internationella rättssystemet har ännu inte erkänt ’klimatflyktingar’ som flyktingar berättigade asyl, trots att klimatförändringarna resulterat i att människor tvingats evakuera sina hem. Stilla havets så kallade ’Sinking States’ är samtidens främsta klimatoffer och belyser rättssystemets brister i att skydda de som drabbas. LÄS MER

 2. 2. Miljöengagemang i svensk kontext: En studie om varför volontärer väljer att engagera sig i miljöarbete och hur de ser på sitt egna engagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sofia Leshkovich; [2023-11-08]
  Nyckelord :Stark och svag hållbarhet; majority och minority world; klimaträttvisa; klimatångest;

  Sammanfattning : Today the world is facing many environmental problems such as climate change, water pollution, deforestation and loss of biodiversity which demands action. Environmental work can be carried out on many levels and this study will focus on how these initiatives appear in environmental organizations. LÄS MER

 3. 3. The obscuration of climate-induced mobility : A discourse analysis of the EU governance

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Josefin Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :Sustainability science; mobilities; EU; Governmentality; Vulnerability; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate changes and disasters are evidently contributing to migration and displacement of people all over the world, including Europe, and yet, climate-induced mobilities seem to be neglected in EUs internal policies. The aim of this study is to use discourse analysis and the Foucauldian inspired framework “analytics of governance”, to analyze and understand the shaping and construction of EU policies on climate-induced mobility. LÄS MER

 4. 4. Miljö- och klimaträttvisa: på kommuners “gröna agendor”? : Svenska kommuners strategiska arbete med att mitigera klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Sara Johansson; Klara Lövgren; [2023]
  Nyckelord :climate change; environmental justice; climate justice; transition; just transition; climate change mitigation; mitigation strategies; municipality; klimatförändringar; miljörättvisa; klimaträttvisa; omställning; rättvis omställning; klimatmitigering; mitigeringsstrategier; kommun;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och stater har samlat sig för att begränsa de bakomliggande orsakerna och dess konsekvenser. Genom avtal, agendor och deklarationer planerar stater för gröna ekonomier fria från utsläpp av växthusgaser, med målsättning att förhindra ytterligare störningar i klimatsystemet. LÄS MER

 5. 5. SÄKERHET OCH RÄTTVISA I KLIMATFRÅGAN : En diskursanalytisk jämförelse mellan staten och miljörörelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Micaela Forsberg; [2023]
  Nyckelord :Climate issue; ecological modernization; securitization; climate justice; environmental movement; discourse analysis; Klimatfrågan; ekologisk modernisering; säkerhetisering; klimaträttvisa; miljörörelsen; diskursanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen görs en jämförelse mellan två aktörer på den klimatpolitiska arenan, den svenska staten och miljörörelsen. Syftet är att jämföra och analysera aktörernas syn på klimatfrågan med särskilt fokus på säkerhetisering och klimaträttvisa i ljuset av ekologisk modernisering som dominerande diskurs i det klimatpolitiska samtalet. LÄS MER