Sökning: "klimatskepticism"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet klimatskepticism.

 1. 1. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
  Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER

 2. 2. Klimatbalans eller social instabilitet? : En diskursanalytisk studie om klimatskepticism på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Författare :Laura Mercedes Rajalin; Lovisa Nordström; [2019]
  Nyckelord :Climate change discourse; denial of science; climate science scepticism; confirmation bias; critical discourse analysis; medialisation; polarisation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative study which intends to research how the Swedish climate change sceptic Facebook page Klimatbalans uses its platform and vast follower base to influence the public opinion about climate change science and politics. The purpose of the thesis is to gain a deeper understanding of Klimatbalans’ reasoning behind their climate change sceptic agenda, and how the Facebook page and its followers are contributing to a more polarised political environment regarding climate change. LÄS MER

 3. 3. Klimatet på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alice Lindén; Alexandra Nordwall; [2018-09-07]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatskepticism; Kommentarer på Facebook; Gestaltningsteorin; Kommersialisering; Media priming; Aftonbladet; USA Today; Climate change; Climate skepticism; Comments on Facebook; Framing; commercialization; Media priming; Aftonbladet; USA Today;

  Sammanfattning : The aim with this study was to investigate two established newspapers from Sweden and USA, more specifically Aftonbladet and USA Today. We wanted to see how these newspapers portray articles about climate change, which of the articles they chose to post on Facebook and their readers’ comments on the posts. LÄS MER

 4. 4. Klimatångest? : Ungdomars klimatrelaterade känslor och strategier för hur dessa hanteras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Madelene Gramfält; Carl Wiksholm; [2017]
  Nyckelord :klimatförändring; klimatångest; känslor; ungdomar; coping; strategier;

  Sammanfattning : The term ecophobia derives from the negative emotions people feel towards problems related to climate change. To young Swedish people, age 16–25 is climate change currently the most important social issue. LÄS MER

 5. 5. Den osäkra klimatrapporteringen : Hur klimatskepticism kan yttra sig i Dagens Nyheter, Verdens Gang, The Times och The New York Times

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Frida Oskarsson; Nora Lindkvist; [2012]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; global uppvärmning; klimatförändringar; klimatskepticism; vetenskaplig osäkerhet.;

  Sammanfattning : Studien utgick från de vetenskapliga frågeställningarna: ”Hur yttrade sig klimatskepticism i Dagens Nyheter, Verdens Gang, The Times och The New York Times under perioden 1:a januari till 30:e juni år 2010?” och ”Hur skiljde sig rapporteringen mellan dessa tidningar?” För att kunna svara på dessa frågor användes gestaltningsteori och kvalitativ metod. Med kvalitativa textanalyser samt gestaltningsanalys undersöktes hur tre olika gestaltningar yttrade sig i fyra ledare och fyra reportage. LÄS MER