Sökning: "klimatsmart mat"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden klimatsmart mat.

 1. 1. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Emma Kihlberg; [2020]
  Nyckelord :Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. LÄS MER

 2. 2. Klimatsmart mat och matinköp hos studenter : Kan användningen av en app minska koldioxidutsläpp från mat?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melissa Obrou; Thelma Svenns; [2019]
  Nyckelord :MDI; användarupplevelse; klimatsmart; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mat står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Att börja leva hållbart blir mer viktigt i dagens samhälle, men samtidigt ändrar inte en stor del av befolkningen på sitt beteende. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att servera klimatsmart mat i skolmåltidsverksamheter : Ett case från Karlstad kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linda Broström; [2019]
  Nyckelord :Klimatsmart; måltidsverksamhet; One planet plate; mat; attityder;

  Sammanfattning : Karlstad kommun har de senaste åren arbetat med projektet ”Klimatsmart mat” där kommunen fokuserat på hållbarhetsfrågor inom måltidsverksamheter i skolor. Konceptet One planet plate har testats för första gången i skolor och Karlstad kommun var först ut i Sverige att prova. LÄS MER

 4. 4. Berika receptdata med innehållshanteringssystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nikita Berezkin; Ahmed Heidari; [2019]
  Nyckelord :CMS; parsing; data; ingredients; affix; recipe; CMS; parsing; data; ingredienser; affix; recept.;

  Sammanfattning : The problem today is that people do not eat climate-smart food; this results in that the food will not suffice, and what we eat may harm the greenhouse effect. The problem is that people do not have the time or knowledge to cook climate-smart food. A solution is to use a Content Management System (CMS). LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan från privat konsumtion i svenska kommuner - Vad kan Helsingborgs stad göra för att främja en hållbar privat konsumtion ur ett klimatperspektiv?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Joakim Bergsten; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Private Consumption; Municipal influence on Sustainable Private Consumption; Climate Impact of Consumption; Measures for Sustainable Private Consumption in Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish Environmental Protection Agency has come to the conclusion that Sweden must cut their greenhouse gas emissions by around 80 % until the year 2050 for it to be possible to meet the climate targets set by the UN. This study aims to show what role the municipalities in Sweden play in the transition of the society to sustainable levels of emissions, focusing on private consumption. LÄS MER