Sökning: "klinisk handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden klinisk handledning.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER

 2. 2. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första året som yrkesverksam : - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jannike Eriksson; Hilda Fromm; [2018]
  Nyckelord :erfarenheter; första året; litteraturöversikt; nyexaminerad sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att legitimerad sjuksköterska förväntas klara av att arbeta utifrån sina specifika kompetenser. Som nyexaminerad sjuksköterska saknas oftast erfarenhet inom ett antal områden vilket kan påverka den nyexaminerade sjuksköterskans arbete negativt. LÄS MER

 3. 3. Påverkas omvårdnaden när patienten har ett pågående substansberoende?

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Åsa Törnefjord Weinreich; Camilla Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Institutional care; Nurse; Substance use; Attityder; Sjuksköterska; Substansberoende; Sluten vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Droger har förekommit i olika syften så långt tillbaka i tiden människan kan minnas. Först under 1800-talet myntades begreppet missbruk. Statistik visar att en relativt stor del av Sveriges befolkning har ett substansberoende vilket resulterar i fler patienter med denna typ av problematik även inom slutenvård. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar i peer learning -pedagogiska strategier och organisatoriska förutsättningar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Fragiadakis Olsson; Miresa Seremeti; [2018]
  Nyckelord :handledare; handledning; klinisk utbildning; peer learning; sjuksköterska; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kliniska utbildningsplatser för sjuksköterskestudenter har de senaste åren minskat samtidigt som antalet studenter har ökat vid lärosätena. Detta har bidragit till att peer learning implementerats som en möjlig lösning på att hantera bristen på handledare. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence-based practice; nursing; preceptorship; municipal health care; Phenomenography; Evidensbaserat förhållningssätt; sjuksköterska; handledning; kommunal hälso- och sjukvård; fenomenografi;

  Sammanfattning : Evidensbaserat förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de senaste decennierna. Trots det är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor som uppger att de använder forskning i sin vardag. LÄS MER