Sökning: "klinisk praxis"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden klinisk praxis.

 1. 1. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER

 2. 2. Nurses´ perceptions of caring behaviors in clinical practice : A questionnaire study with nurses in Vietnam

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sinem Aydin; Emilia Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ensidig sensorineural dövhet – Resultat av tre interventioner för ensidig sensorineural grav hörselnedsättning: En randomiserad klinisk studie.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonas Fogels; [2018-02-21]
  Nyckelord :Ensidig sensorineural dövhet; SSD; CROS; benförankrad hörapparat; portabel mikrofon; Single sided Deafness; Bone Anchored Hearing Aid; Remote Microphone;

  Sammanfattning : Objective: A comparison of three interventions for profound unilateral sensorineural hearing loss.Study Design: Prospective, Crossover Randomized Clinical Trial.Patients: Fifteen participants with profound unilateral sensorineural hearing loss. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad med placeboeffekt : En litteraturstudie om hur omvårdnadsåtgärder kan skapa placebo och nocebo

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Monika Fenchel; Therese Hermansen; [2018]
  Nyckelord :Expectation effect; nocebo; nursing interventions; placebo; placebo effect; Förväntanseffekt; nocebo; omvårdnadsåtgärd; placebo; placeboeffekt;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Placebo som begrepp har förändrats över tid – från medeltidens betydelse ”jag skall göra gott” till en overksam substans som används i randomiserade kontrollerade studier. Tidigare forskning visar att placeboeffekt kan skapas genom förväntans- och betingningsmekanismer, som via hjärnan startar processer i kroppen som kan lindra symptom som exempelvis smärta och illamående. LÄS MER

 5. 5. Existentiell omvårdnad till palliativa patienter ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Mann; Saara Ronkainen; [2018]
  Nyckelord :Existentiell; palliativ vård; sjuksköterskor; livets slut; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den existentiella omvårdnaden är ett komplext och multidimensionellt område. Detta blir tydligare i en palliativ kontext där patienten är bortom all fysisk kurativ behandling. Att hjälpa patienten att möta döden blir då en stor del av omvårdnaden. LÄS MER