Sökning: "klintbo"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet klintbo.

 1. 1. "Jag krigar för din skull" : En kvalitativ studie om föräldrars medberoende till missbrukande barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Theresa Gustavsson; Pernilla Klintbo; [2019]
  Nyckelord :Co-dependency; family relationships; drugs; alcohol; abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Co-dependency is a controversial concept and a social problem affecting a large group of parents whose children are addicts. The purpose of this study was to investigate how parents with co-dependents experience and describe their situation in relation to their child with substance abuse problems, and how they experience and describe the help and support of Swedish society. LÄS MER

 2. 2. Handledning ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Klintbo; Carina Kristensson; [2015]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förhållningssätt; förskola; handledning; systemteori;

  Sammanfattning : AbstractKristensson, Carina och Klintbo, Eva (2014) Handledning ur ett specialpedagogiskt perspektiv, En studie av sex specialpedagogers syn på handledning i förskolan (Tutoring from a Special Educational Perspective). Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola BakgrundVi upplever att specialpedagogisk handledning är något som pedagoger i förskolan allt oftare efterlyser och att det är ett av våra främsta verktyg som specialpedagoger för att ta till vara och utveckla kompetens i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Relevanta, unika och alldeles lagom gröna

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Carolina Ljungquist; Johan Klintbo; [2014]
  Nyckelord :Green Marketing; Product Category; Associations; Moderate Incongruity;

  Sammanfattning : The business world has been through an extreme transformation over the past decades, which have forced companies to look at themselves from a new point of view. Consumers have a complete new set of ways to gather information and are more motivated than ever to make sustainable consumption choices. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the attractiveness of the B2C e-commerce market in Dar es Salaam

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emma Klintbo; Josefine Vinberg; [2011]
  Nyckelord :E-commerce; Market attractiveness; Tanzania; Developing markets; Focus groups;

  Sammanfattning : The e-commerce industry in Dar es Salaam is in an early stage. This thesis is an attempt to scan the market and to evaluate its attractiveness. By doing so, we aim to be a help for entrepreneurs planning on establishing an e-commerce business in Tanzania. LÄS MER

 5. 5. Känsla av sammanhang som ny lärare i förskolan och grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Malin Hansson; Eva Klintbo; [2007]
  Nyckelord :begriplighet; hanterbarhet; meningsfullhet; nyutexaminerad lärare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om vad det är som ger en känsla av sammanhang i rollen som nyutexaminerad lärare. Utifrån begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet har vi gjort en kvalitativ intervju med tre förskollärare och sex grundskollärare. LÄS MER