Sökning: "klintmalm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet klintmalm.

 1. 1. Hilma Af Klint Museum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Aksel Klintmalm; [2018]
  Nyckelord :Hilma af Klint; art; museum; Lidingö; Stockholm; Exhibition; Konst; Lidingö; Stockholm;

  Sammanfattning : A Hilma af Klint museum on the island of Lidingö in Stockholm .... LÄS MER

 2. 2. Underårig men överviktig : sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Olivia Bäck; Sofie Klintmalm; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Barnfetma; Prevention; Föräldrar; Övervikt;

  Sammanfattning : BakgrundFetma är en utbredd folksjukdom, hos såväl barn och unga som hos vuxna.Övervikt och fetma ökar riskerna för flertalet livslånga och potentiellt livshotande sjukdomar som diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Slänten i Tanto

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Aksel Klintmalm; [2014]
  Nyckelord :Förskola; dagis; Dans; Park; Tanto; Ringvägen; Zinkensdam;

  Sammanfattning : Slänten är en byggnad som innehåller två olika lager, ett privatare mer skyddat i form av förskolan och ett offentligt lager i form av danslokaler,restaurang och ett parkdäck på taket. Platsen är vald eftersom även den innehåller två tydliga lager i olika höjdnivåer. LÄS MER