Sökning: "klitoridektomi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet klitoridektomi.

  1. 1. Kvinnlig könsstympning : Hur kvinnlig könsstympning kan förklaras och förstås som ett sociologiskt fenomen.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

    Författare :Marie Andersson; [2006]
    Nyckelord :female genital mutilation; FGM; female circumcision; circumcision; mutilation; female genital cutting; könsstympning; omskärelse; stympande ingrepp; stympning; klitoridektomi; infibulation; faraonisk omskärelse; excision av klitoris förhud; sunna;

    Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning uppmärksammades i västvärlden på 1970-talet då invandringen till väst från länder där könsstympning praktiseras ökade. När Waris Dirie gav ut sin självbiografiska bok En blomma i Afrikas öken 1999 kom könsstympning åter på tapeten. LÄS MER