Sökning: "klitorisrekonstruktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet klitorisrekonstruktion.

 1. 1. Kvinnlig könsstympning - En litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning och kvinnornas erfarenheter av defibulation och klitorisrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ina Edvardsson; [2020-08-14]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; FGM C; kvinnors erfarenheter; defibulation; klitorisrekonstruktion; Female genital mutilation; FGM C; women´s experiences; defibulation; clitoral reconstruction;

  Sammanfattning : Background: Female genital mutilation (FGM/C) is a global public health problem that violates the human rights, as stated in the Universal Declaration of human rights by the United Nations. Despite the major health problems that occurs as a consequence of FGM/C is the area sparsely researched. LÄS MER

 2. 2. Sex, omskärelse och osäkra experter : En kvalitativ studie om gynekologers tankar om kirurgisk klitorisrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Linn Levin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER