Sökning: "klorhexidin"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet klorhexidin.

 1. 1. Ventilator associerad pneumoni-prevention till barn, vilka åtgärder är evidensbaserade?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Elias Törner; Karl Boman; [2022]
  Nyckelord :Pediatric intensive care unit PICU ; Ventilator associated pneumonia VAP ; Prevention; Barnintensivvårdsavdelning BIVA ; Ventilator associerad pneumoni VAP ; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intuberade patienter inom intensivvården har en hög risk för att erhålla en ventilator-associerad pneumoni (VAP). Det finns evidensbaserade riktlinjer för vuxna somförebygger VAP. För barn behövs det däremot mer forskning för att klargöra vilka omvårdnadsåtgärder som kan standardiseras. LÄS MER

 2. 2. Att använda eller inte använda klorhexidinbaserad tvål preoperativt - en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Estenlund; Ida Jönsson; Sandra Karlsson; [2022]
  Nyckelord :postoperativa infektioner; klorhexidin; preoperativ helkroppstvätt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa infektioner är näst vanligast bland de vårdrelaterade infektionerna och leder till lidande för patienterna. Preoperativ helkroppstvätt med klorhexidinbaserad tvål används i stor utsträckning i förebyggande syfte inför alla typer av kirurgiska ingrepp. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder för att minska VRI vid CVK-hantering inom intensivvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Sigrid Hammarlund; Amanda Jansson; [2022]
  Nyckelord :Central venous catheterization; Intensive Care Unit; Patient Safety; Suffering; Literature-review; Central venkateter; Intensivvårdsavdelning; Patientsäkerhet; Vårdlidande; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Invasiv monitorering och behandling inom intensivvården ökar risken för VRI, vilket hotar patientsäkerheten. CVK-relaterad blodburen infektion utgör 20 % av infektionerna inom intensivvården och leder till ökad mortalitet. Dock anses dessa infektioner i hög grad vara undvikbara. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder Som Bidrar Till Att Uppnå En God Munhälsa Hos Äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adiam Gidey Asfaha; Fortuna Gidey Asfaha; [2021]
  Nyckelord :Munhälsa; Omvårdnad; vårdvetenskap; äldre; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: God munhälsa är grundläggande för allmän hälsa och välbefinnande. Mång äldre har svårt att själva sköta sin munhygien och behöver därför stöd och hjälp av vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Minskas postoperativa sårinfektioner av preoperativ kroppstvätt? : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johanna Rindestrand; Anna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Preoperativ kroppstvätt; postoperativ sårinfektion; huddesinfektionsmedel; klorhexidin; povidon-jodid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner är en stor kostnad för sjukvården och drabbar upp till en tredjedel av alla patienter som genomgår en kirurgisk operation. I Sverige samt internationellt följs riktlinjer för preoperativ kroppstvätt men är evidensgraden tillräckligt stark?  Syfte: Syftet var att undersöka om preoperativ kroppstvätt minskar postoperativa sårinfektioner. LÄS MER