Sökning: "klorofyll"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet klorofyll.

 1. 1. Design and implementation of embedded system for chl-a fluorescence detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anargyros Katsogridakis; [2021]
  Nyckelord :Embedded systems; Microcontrollers; Harmful algal bloom; Climate change; chl-a fluorescence; Inbyggda system; mikrokontroller; skadlig algblomning; klimatförändring; chl-a-fluorescens;

  Sammanfattning : Over the last decades, the effects of climate change have become increasingly evident across natural environments. Apart from other areas, climate change poses a serious threat on water quality. LÄS MER

 2. 2. Väder- och klimatförändringars effekter på produktivitet och sedimentation i en boreal sjö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Albin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Chlorophyll; Climate-change; Paleolimnology; Sediment traps; Freeze-coring; Klorofyll; Klimatförändringar; Paleolimnologi; Sedimentfällor; Frysproppar;

  Sammanfattning : This report aimed to investigate how chlorophyll-concentrations (Chl-a) in the water column and varved sediments were affected by changes in air temperature and precipitation and consequently how climate change will affect the sedimentation and productivity in boreal aquatic ecosystems. VRS (visible-reflectance-spectroscopy) was used to asses Chl-a and its derivates in sediment trap samples between 2002-2021 and in a series of freeze cores (1979-2021) from lake Nylandssjön, with annually laminated sediments. LÄS MER

 3. 3. Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar : en jämförande studie för Mälaren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Patrik Hildén; [2021]
  Nyckelord :cyanobakterier; algblomning; klorofyll; fjärranalys; Mälaren;

  Sammanfattning : Cyanobakterieblomningar ökar världen över och orsakar både ekonomiska förluster och hälsorelaterade problem. På grund av cyanobakteriers potentiellt skadliga inverkan sker regelbunden provtagning i svenska vatten. LÄS MER

 4. 4. Responses in river water quality during summers with extreme weather periods in Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Felicia Claeson; [2021]
  Nyckelord :water quality; rivers; Europe; extremeweather periods; drought; heatwave; floods; dissolved oxygen; nitrate; chlorophyll-a; phosphate; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Europe has experienced several climate extremes during the past decades. These extreme events have increased in number and intensity and are projected to further intensify. Previous studies show that heatwaves, drought, and flood can have an impact on water quality in several ways. LÄS MER

 5. 5. Mat från naturen eller laboratorium : färgämnen från naturligt odlade trädgårdsprodukter och deras syntetiskt framställda motsvarigheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Linnea Kantis; [2020]
  Nyckelord :färgämnen; livsmedelstillsats; e-nummer; odling; trädgårdsgrödor; karotenoid; klorofyll; antocyan; betanin; azofärg;

  Sammanfattning : Livsmedelstillsatser har använts i mat under lång tid och är vanliga i den mat vi konsumerar än idag. Det finns ett gediget regelverk kring livsmedelstillsatser och en livsmedelstillsats får inte användas utan att bli godkänd och klassad som säker av Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. LÄS MER