Sökning: "kluster strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kluster strategi.

 1. 1. En oberoende musikers affärsmodell : Hur används nätverk i affärsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Lenndin; Linnea Junkka; [2020]
  Nyckelord :affärsmodell; nätverk; musik; musiker; innovation; inkubator;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord på uppdrag av inkubatorn Expression Umeå, som tillsammans med Tillväxtverket arbetar med ett forskningsprojekt för affärsmodeller för den kulturella näringen. Digitaliseringen har medfört att musiker kan arbeta mer oberoende och producera musik självständigt utan att vara kontrakterade av skivbolag. LÄS MER

 2. 2. Promoting sustainable market development : a case study of wooden multi-story buildings

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Gustaf Braunstein; [2020]
  Nyckelord :innovation; market development; regional innovation systems RIS ; small and medium-sized enterprises SME ; sustainable development; wooden multi-story construction WMC ; flervåningshusbyggande i trä; hållbar utveckling; marknadsutveckling; regionala innovationssystem; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Our planet and societies are about to radically change in becoming increasingly dynamic and complex. Particular drivers for change can be identified as massive environmental and social challenges, such as climate changes, poverty and financial crises. LÄS MER

 3. 3. Strategier för migration av klassiska servermiljöer till containermiljöer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Albin Wejros; [2020]
  Nyckelord :docker; containers; kluster; Kubernetes; infrastruktur; images; repository; VMWare; Swarm; roadmap; pipelines; virtualisering; databaser; strategi;

  Sammanfattning : Företag som är intresserade av att gå över från ett traditionellttillvägagångssätt att driftsätta sin applikationsmiljö i en mer moderncontainerbaserad miljö saknas ofta den kunskap och erfarenhet som behövs.Det här arbetet syftar till att ge förslag till företag kring hur de bör gå tillvägaför att flytta sin nuvarande traditionella infrastrukturella lösning, vare sig detär fysiska eller virtuella servrar, till en containerbaserad lösning. LÄS MER

 4. 4. A graph representation of event intervals for efficient clustering and classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zed Heeje Lee; [2020]
  Nyckelord :event intervals; bipartite graph; spectral embedding; clustering; classification; händelsesintervall; bipartitgraf; spektral inbäddning; klustering; klassificering;

  Sammanfattning : Sequences of event intervals occur in several application domains, while their inherent complexity hinders scalable solutions to tasks such as clustering and classification. In this thesis, we propose a novel spectral embedding representation of event interval sequences that relies on bipartite graphs. LÄS MER

 5. 5. A Systematic Approach to Analyze Industrial Clusters : A Case Study of The Iceland Ocean Cluster

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nikki Den Hollander; Thorkell V. Thorsteinsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Regional industries see a trend of agglomeration of firms in concentrated economic areas. Firms in these regions convene and form a cluster with a wide array of intensive collaborations between the individual actors. The result is the enhancement of a variety of aspects in the region such as innovation, and entrepreneurial activities and attitudes. LÄS MER