Sökning: "klusterbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet klusterbildning.

 1. 1. Segmentering av kontorshotell i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Abrahmsén; Clas Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Workspaces; Coworking; Market segmentation; Digital representation; Arbetsplatser; Coworking; Marknadssegmentering; Digital representation;

  Sammanfattning : Marknaden för delade arbetsplatser har fått se en snabb tillväxt under senare år. Delvis kan detta förklaras med den ansenliga tillväxten av informationsteknologier. Dessa har till viss del förändrat hur vi lever, men fundamentalt förändrat hur och var vi önskar arbeta. LÄS MER

 2. 2. The success of the coworking sector : A case study – London, United Kingdom

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lukas Theander; [2018]
  Nyckelord :Coworking; success factors; clustering; flexible office; London office market; Coworking; framgångsfaktorer; klusterbildning; flexibla kontor; Londons kontorsmarkand;

  Sammanfattning : The office market has traditionally been observed to be too inflexible to satisfy dynamic workspace demands. Market forces have continuously compressed lengths of commercial leases and new office solutions have evolved. As a result, the coworking sector, associated with a shared workspace environment, has become a multibillion-dollar industry. LÄS MER

 3. 3. "Det handlar inte om att skicka iväg raketer, utan det handlar om att sätta hela skogen i brand” - En studie om organisering och klusterbildning inom svensk musikbransch

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Terese Gustafsson; Fanny Janson; [2016]
  Nyckelord :Cluster; Music business; Cooperation; Organisation; Network; Social Capital; Habitus; Kluster; Musikbransch; Samarbete; Organisering; Nätverk; Socialt Kapital; Habitus;

  Sammanfattning : Författare: Terese Gustafsson och Fanny Janson Handledare: Kjell Arvidsson
 Examinator: Mikael Lundgren   Titel: “Det handlar inte om att skicka iväg raketer, utan det handlar om att sätta hela skogen i brand”. En studie om organisering och klusterbildning inom svensk musikbransch. LÄS MER

 4. 4. Modebutiken i ett kluster : En studie om Magasinsgatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tanya Sirén; Sara Gunnebjörk; [2015]
  Nyckelord :Cluster; clustering; Magasinsgatan; trading area; Kluster; klusterbildning; Magasinsgatan; handelsområde;

  Sammanfattning : Dagens olika handelsområden visar att olika typer av butiker föredrar att etablera sig inom olika områden. Det är viktigt att välja rätt butiksläge men de mest centrala och attraktivaste lägena är inte optimalt för alla butiker. Därför kan mindre centrala lägen vara ett alternativ. LÄS MER

 5. 5. Kultur- och näringspolitiska klusterinitiativ : En fallstudie av Filmkluster Fårösund

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Kajsa Bornestad; Fanny Wistrand; [2014]
  Nyckelord :kluster; klusterinitiativ; Region Gotland; Filmkluster Fårösund; filmkluster; kulturella och kreativa näringar;

  Sammanfattning : Idag försöker många regioner att konstruera kluster då det finns en stark tilltro till att klusterbildning ska lösa regionala tillväxtproblem. Det har dock riktats kritik mot klusterinitiativ då det tas för givet att interaktion mellan aktörer leder till innovationssystem och att kluster tycks ha blivit ett självändamål. LÄS MER