Sökning: "klyscha"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet klyscha.

 1. 1. 1968 som klyscha

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Humlan Majuri; [2012]
  Nyckelord :cliché; 1968; hegemonical gap; klyscha; 1968; historiebruk; hegemonisk lucka;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore and investigate the use of the cliché ‘68 in a contemporary Swedish debate. The sixties and especially 1968 is a historically significant year,and it is marked by political murders, protesting students and political energy. LÄS MER

 2. 2. En klyscha till kaffet, tack! : En studie om uttryck i organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Lisa Karlsson; Marie Jansson; [2009]
  Nyckelord :management; klyscha; metafor; narrativt; uttryck;

  Sammanfattning : Vår uppfattning är att det inom management florerar en mängd stående uttryck,metaforer, som ledarna gärna använder sig av när de ombeds att beskriva sin verksamhetoch ledarstil. Att samma uttryck tenderade att återkomma gång på gång under de samtalvi har haft med olika ledare under vår studietid på Högskolan i Borås, gjorde att vi intelängre såg dem som uttryck utan för oss framstod de istället som klyschor. LÄS MER

 3. 3. Kundorientering – företagskultur eller trendig klyscha? En studie av ett offentligt fastighetsbolag

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anna Dahlberg; Julia Strömberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medlemsinflytande inom KF : sanning eller klyscha?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Rudqwist; Karin Lindh; [2005]
  Nyckelord :Medlemsinflytande; kooperation; demokrati; KF; Micheletti;

  Sammanfattning : Syftet var att utifrån ett demokratiperspektiv analysera och utvärdera medlemsinflytandeti praktiken inom Konsumentföreningen Svea. Primärdata har insamlats genom entotalundersökning av Uppsalas tio Coop-butiker där butikschefer och medlemssekreterareintervjuats samt enkät skickats till butiksrådsordförande. LÄS MER

 5. 5. Är massage bara skönt - eller har den någon positiv inverkan på barn i förskoleåldern?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Annika Renud; Camilla Sällström; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Barn som masserar slår inte varandra”, denna klyscha har vi ett flertal gånger hört cirkulera inom förskola och skola men även ute i samhället, via media och allmänna debatter. Dessa ord inspirerade oss till att ta reda på om taktil massage kan ge några effekter på barn i förskoleåldern. LÄS MER