Sökning: "knäleder"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet knäleder.

 1. 1. Bearbetning av digitala röntgenbilder : en enkätstudie i hur olika bearbetningar påverkar bedömningen av knäledsröntgen på hund och katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mia Hedlund; [2021]
  Nyckelord :digitala röntgenbilder; bearbetning; kantförstärkning; knäled; hund; katt;

  Sammanfattning : Röntgen används dagligen i den veterinärmedicinska kliniken och är ett mycket användbart diagnostiskt verktyg. I dagsläget existerar röntgensystem där användaren har stora möjligheter att bearbeta den digitala röntgenbilden på olika sätt och på det viset skapa röntgenbilder med olika utseenden. LÄS MER

 2. 2. Bakbenshältor av frånskjuts- och belastningstyp : beskrivning av diagnoser och smärtlokalisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Hanna Jönsson; [2020]
  Nyckelord :häst; hälta; bakben; frånskjutshälta; patognomont rörelsemönster; hältutredning; objektiv rörelseanaslys;

  Sammanfattning : Ortopediska skador och lidanden är idag den största utslagsorsaken hos ridhästarna och även den vanligaste anledningen till varför hästägare söker veterinärhjälp i Sverige. Detta innebär en utmaning för veterinärerna eftersom utredningsgången baseras på visuell bedömning av rörelsemönstret och denna bedömning har visat måttlig till låg samstämmighet mellan veterinärer. LÄS MER

 3. 3. Development of techniques for measuring the mobility of knee joints in children with Cerebral Palsy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Nadia Wåhlin; Louise Wrange; [2018]
  Nyckelord :Range of motion; Cerebral Palsy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cerebral Palsy, commonly referred to as CP, is a neurological disorder that results in loss or impairment of motor function, which affects body movement, muscle control, muscle coordination and balance. In Sweden, about 200 children are diagnosed with Cerebral Palsy every year and the disorder can cause imbalances between the muscles. LÄS MER

 4. 4. Kritisk Kunskapssammanställning av Operationssalsdesign : En fallstudieorienterad jämförelse kopplat till litteratur med fokus på operationssalsventilation

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Michael Woods; [2018]
  Nyckelord :Postoperativa sårinfektioner; Laminärt flödessystem; LAF; Omblandande ventilationssystem; CFU; Trafikmönster; operationssal; dörröppningar; tryckdifferens; källstyrka; utspädningsprincip; ventilationssystem.;

  Sammanfattning : Postoperativa sårinfektioner är den tredje mest frekventa anmälda vårdrelaterade infektionen i Sverigeenligt Socialstyrelsen (2006). Operationsrummet är det mest kritiska området för infektionskontroll. LÄS MER

 5. 5. Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder hos nötkreatur fokuserat på tjurar av köttras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lotta Häggblom; [2018]
  Nyckelord :ostekondros; ultraljud; diagnostik; köttras; tjur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER