Sökning: "knäledsartros"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet knäledsartros.

 1. 1. Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Nasser; Sofie Järner; [2020-06-22]
  Nyckelord :Gurkmeja; NSAID; knäledsartros; smärta; stelhet; funktion.; Turmeric; NSAID; knee osteoarthritis; pain; stiffness; function;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriskamedel vid behandling av knäledsartros?Författare: Miranda Nasser och Sofie JärnerHandledare: Linnéa BärebringExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26__________________________________________________________________________Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligasteformerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastningoch ärftlighet. LÄS MER

 2. 2. Knäledsartros och Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie : en single-case design-studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Maria Wennström; [2020]
  Nyckelord :MDT; knee osteoarthritis; derangement; pain; disability; MDT; knäledsartros; derangement; smärta; aktivitetsförmåga;

  Sammanfattning : BakgrundKnäledsartros är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning. Träning är en viktig del i grundbehandlingen och behandlingseffekten av träning har ansetts vara liten till moderat. Att identifiera subgrupper för att anpassa behandlingen har rekommenderats. LÄS MER

 3. 3. Patientens skattning av postoperativ smärta efter genomförd total knäartroplastik

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Johanna Ekros; Helena Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Total knäartroplastik; smärta; anestesisjuksköterska; omvårdnad; kvantitativ; smärtskattning och smärtlindring.; Total knee arthroplasty; pain; nurse anesthetists; nursing care; quantitative; pain measurement and pain relief.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbas av knäledsartros där inte medicinsk behandling fungerat blir aktuella för total knäartroplastik (TKA). Under en persons livstid är risken att få knäledsartros 40-45%. TKA förknippas med måttlig till svår smärta efter det kirurgiska ingreppet. LÄS MER

 4. 4. Följer röntgenavdelningarna de rekommenderade riktlinjerna vid knäledsartrosfrågeställning och efterföljs metodboken av röntgensjuksköterskorna?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Sandra Kennerberg; [2013]
  Nyckelord :Artros; exponeringsparametrar; genomlysning; knä och konventionell röntgen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är ett samlingsnamn för ledsjukdomar med sämre ledstatus och sjukdomen drabbar vanligen knän. Vid knäledsartros syns ofta förslitningar i knäleden. Artros diagnosticeras med läkarundersökning, röntgenundersökning eller artroskopi. Konventionell röntgen är en vanlig röntgenundersökningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Knäartrosundersökning - två olika radiologiska undersökningstekniker : En observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Isabella Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Knäledsartros; genomlysningsassistans; konventionell röntgen; undersökningstid; patientstråldos;

  Sammanfattning : Inledning Knäleden fungerar som en gångjärnsled och kan normalt sträckas c.a.5 grader och böjas i c.a. LÄS MER