Sökning: "knäskydd"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet knäskydd.

 1. 1. TILLTRO TILL KNÄFUNKTION EFTER KNÄSKADA. EN JÄMFÖRANDE ENKÄTSTUDIE AV IDROTTARE SOM ANVÄNDER VS. INTE ANVÄNDER KNÄSKYDD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emil Bech; Alicia Hellmark; [2021-11-18]
  Nyckelord :Knäskador; idrottsutövare; knäskydd; tilltro; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Knäskador inom idrott är vanligt. Efter en knäskada använder en del idrottare knäskydd under idrottsutövande. Self efficacy, det vill säga tilltro till sin förmåga, är en viktig del av fysioterapeutisk rehabilitering. Risken att drabbas av en skada ärhögre vid låg tilltro till sin förmåga. LÄS MER

 2. 2. Effekter av att använda infrapatellar rem vid patellar tendinopati : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magnus Jutman; Carl Lejervik; [2020]
  Nyckelord :Jumper´s knee; pain; function; patellar tendinopathy; brace.; Hopparknä; knäskydd; ortos; smärta; funktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellar tendinopati (PT) är framförallt en vanlig diagnos bland aktiva inom idrotter där hopprörelser ofta förekommer. Diagnosen innebär ofta överbelastning av knäskålsenan, vilket leder till smärta och nedsatt funktionsförmåga. Fysioterapeutisk behandling syftar till att minska smärtan och återställa funktionsförmågan. LÄS MER

 3. 3. Understanding Lower Leg Injury in Offset Frontal Crash : A Multivariate Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Catherine Lef; Guillaume Dolange; [2015]
  Nyckelord :Lower leg injury; Tibia index; Offset frontal crash; FEM simulations; Multivariate; Underbensskador; Tibia index; Frontalkrock; FEM-simuleringar; Multivariat;

  Sammanfattning : Lower leg injury is an important issue in frontal car crash. Although safety in cars has beenimproved by developments such as seat belts and airbags, lower leg injuries have not beenreduced. These injuries are not life threatening but can result in long term disability and cost alot to society. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Annelie Hult; Emma Moberg; [2013]
  Nyckelord :Patellar tendon; patellar ligament; rupture; postoperative treatment; treatment outcome; literature review;

  Sammanfattning : Syfte: Sammanställa och granska studier gällande postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella. Detta för att beskriva effekt och kvalitet på studier om postoperativ behandling.Metod: En beskrivande litteraturstudie valdes som design, med sökorden: patellar ligament, patellar tendon, rupture, knee injuries, surgery. LÄS MER