Sökning: "knep"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet knep.

 1. 1. Kommunikation i projekteringsfasen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustav Borg; Jessica Pranter; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom byggprojekt uppstår fel och brister på grund av en bristande kommunikation mellan aktörerna i projektet. Detta genererar flertalet olika konsekvenser och kan få betydelse både ekonomiskt och tidsmässigt för ett projekt. En konsekvens är att verksamhetsspecifika detaljer försvinner under projektet och därmed saknas vid projektslutet. LÄS MER

 2. 2. ”Om jag inte orkar lyssna på det, hur sjutton ska de orka leva med det” - en kvalitativ studie om socionomers upplevelser av att möta klienter i kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunskog; Elin Axén; [2021-05-31]
  Nyckelord :kris; emotionellt arbete; coping; socialt arbete; känslohantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att tolka och förstå socionomers upplevelser och hanteringssätt i mötet med människor kris. Detta gjordes utifrån verksamheter som bemöter denna målgrupp. En kvalitativ metod användes varav semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter. Empirin analyserades genom tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Genuina påståenden eller greenwashing? : En kritisk retorikanalys av Volvo Groups miljöfokuserade CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elis Carlsson; Ronja Pramheim Schmidl; [2021]
  Nyckelord :CSR; Greenwashing; Retorik; Kritisk retorikanalys; Volvo Group;

  Sammanfattning : Idag finns en förväntan på företag att de ska ta ett större ansvar utöver sina egna intressen och marknadsvärdet. Det här benämns som Corporate Social Responsibility och grundar sig i miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 4. 4. Aktiers avkastning i relation till EV/Sales, EV/EBITDA och P/B : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Nasdaq First North mellan 2010-2021

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Göransson Gilani; Dawid Nizialek; [2021]
  Nyckelord :Investment strategy; multiples; relative valuation; EV Sales; EV EBITDA; P B; First North; excess return; Investeringsstrategi; multiplar; relativvärdering; EV Sales; EV EBITDA; P B; First North; överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ett ökande intresse för aktier söker fler efter tips och knep för att åstadkomma det alla investerare strävar efter, att överprestera marknaden. Investeringsstrategier som ämnar slå marknaden har länge studerats på en rad olika marknader och över olika tidsperioder, men få har utförts på Nasdaq First North. LÄS MER

 5. 5. Ett evighetsarbete - den lärorika resan : en sångerskas kamp med prestationsångest

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Angelica Gliesmann; [2021]
  Nyckelord :prestationsångest; stress; sångerska; mental träning; yoga;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om att bearbeta den prestationsångest som uppstår vid soloframträdanden genom att utforska olika metoder i förberedelse och övning, samt att få en förståelse för vad som ger bäst resultat. Med hjälp av studier av olika metoder, analys och dokumentation av sång och mental träning, vill jag utveckla självsäkerhet och trygghet i mina framföranden. LÄS MER