Sökning: "knowledge anchoring"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden knowledge anchoring.

 1. 1. Om jag hjälper andra, kan jag hjälpa mig själv? : En kvalitativ studie om finansiella rådgivares privata investeringsbeslut och sparande under 2022

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Milla Fagerström; Hanna Kempe; [2023]
  Nyckelord :Behavioral finance; life cycle hypothesis; individual investor life cycle; psychological bias; herd behavior; anchoring; loss aversion; disposition effect; risk aversion; overconfidence; financial literacy; education; financial advisor; Beteendeekonomi; livscykelhypotesen; investeringslivscykeln; psykologiska bias; flockbeteende; förankringsbias; förlustaversion; dispositionseffekten; riskaversion; överkonfidens; finansiell bildning; utbildning; finansiella rådgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2022 kantades av Rysslands invasion av Ukraina, börsnedgång, stigande inflation och styrräntor. Det bidrog till att allt fler sökte hjälp av finansiella rådgivare för att utifrån livssituationen få hjälp med att nå sina sparmål och maximera sin avkastning. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsdragens benägenhet att sätta ett högt första pris i en förhandling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Filip Bertilsson; Elias Johansson; [2023]
  Nyckelord :Förankringseffekten; femfaktorteorin; förhandling; intervju; scenario;

  Sammanfattning : Abstract Title: The tendency of personality traits to set a high first price in a negotiation. Level: Bachelor’s degree thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration. Authors: Filip Bertilsson and Elias Johansson. Supervisor: Lars-Johan Åge. LÄS MER

 3. 3. Sveriges politiska landskap i förändring: Ideologiska avvikelser inom de svenska riksdagspartierna : En komparativ ideologianalys av de tidigare allianspartiernas ideologiska förankring mellan 2004 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Liw Boström; [2023]
  Nyckelord :the Alliance; the Moderates; the Center party; the Liberals; the Christian Democrats; liberalism; conservatism; ideologies; ideological analysis; Sweden s party system; Alliansen; Moderaterna; Centerpartiet; Liberalerna; Kristdemokraterna; liberalism; konservatism; ideologier; ideologianalys; Sveriges partisystem;

  Sammanfattning : This study aims to provide answers to how the former Alliance parties relate to their basic ideologies today in comparison to the ideological anchoring during the time when the Alliance cooperation was still relevant in Swedish politics. The study also seeks to explain observed disparities based on previous political science research on Sweden's party system, the GAL-TAN scale and median voter theory. LÄS MER

 4. 4. Internet för högstadiet : Utveckling av en lärarhandledning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mikael Willborg; [2023]
  Nyckelord :teacher guidance; technology teaching; internet teaching; teaching about technical systems; lärarhandledning; teknikundervisning; internetundervisning; undervisning om tekniska system;

  Sammanfattning : Arbetet som presenteras i rapporten beskriver utvecklingen av en lärarhandledning för undervisning om internet. Bakgrunden är kraven i grundskolans läroplan (Lgr22), och mer specifikt kursplanen i Teknik för årskurs 7-9, på att avhandla internet i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. "Ipaden är fantastisk, men jag värnar om handskriften" : En kvalitativ studie om elever och lärares uppfattningar om textskapande med digitala respektive analoga skrivverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Annie Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Text creation; Digital writing tool; Analog writing tool; Early school years; Textskapande; Digitala skrivverktyg; Analoga skrivverktyg; Tidiga skolåren;

  Sammanfattning : Både digitala och analoga skrivverktyg utgör en stor del av den tidiga skrivundervisningen. Det råder dock skilda åsikter om vilket skrivverktyg som är mest gynnsamt för elevernas textskapande. LÄS MER