Sökning: "knowledge legitimacy"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden knowledge legitimacy.

 1. 1. Istället verka de ofta skadligt och förråande : Kunskapsanspråk gällande behovet av förhandsgranskning av film under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Odhammar; [2021]
  Nyckelord :film censorship; knowledge claim; moral assumption; knowledge legitimacy; youth development; parliamentary motion; film media;

  Sammanfattning : During the beginning of the cinema media era around the turn of 20th century, a debate prevailed in Sweden about the film’s harmful and negative moral impact on children and young people. This study aims to investigate the debaters’ knowledge claims regarding a preview of a publicly shown film and if it is related to their morality. LÄS MER

 2. 2. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER

 3. 3. Valplikt eller Valfritt? : Hur påverkar obligatorisk röstning etniska minoriteters tillfredställelse med demokratin?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Compulsory voting has only in recent years been explored beyond how it affects turnout. Variables such as age, sex, education and party identification, income equality and democratic legitimacy and how they affect participation are some topics that have been studied. LÄS MER

 4. 4. Det (o)politiska biblioteket : En diskursanalytisk studie av bibliotekarien som tjänsteman i ett politiskt landskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Feuk; [2021]
  Nyckelord :tjänsteman; bibliotekarie; kulturpolitik; diskursanalys; kritisk diskursanalys; Fairclough; Lenninger;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about the discourses that appear in the media concerning the librarian, as an official, in a political landscape. The method and theory used is critical discourse analysis, based on Fairclough's three-dimensional model for discourse analysis. LÄS MER

 5. 5. Speglar värderingen av företags hållbarhetsarbete verkligheten? : En kvantitativ studie av 2 332 publika bolag med G-betyg och involveringen i bolagsstyrningsskandaler.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Hedenström; Jael Sollid; [2021]
  Nyckelord :ESG; G score; Corporate governance controversies; Sustainability; Sustainability report; Legitimacy Theory; ESG; G-betyg; Bolagsstyrningsskandaler; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Legitimitetsteorin.;

  Sammanfattning :  Syfte: Medvetenheten om hållbarhetsfrågor har ökat allt mer bl.a. i samband med avslöjande av olika hållbarhetsskandaler. LÄS MER