Sökning: "knowledge och employee retention"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden knowledge och employee retention.

 1. 1. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Evelina Henriksson; Gabriella Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; external employer branding; attraktionskraft; motivation; gemenskap; training of worklife; development; progress; education; knowledge och employee retention; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsföretags arbete med att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alida Nilsson; Amanda Falk; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Human resource management; Employee retention; Salary; Work engagement; Competence development; Knowledge company.; Human Resource Management; Employee retention; Lön; Arbetsengagemang; Kompetensutveckling; Kunskapsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: På dagens arbetsmarknad är det vanligt förekommande att ofta byta jobb. Att medarbetare själva väljer att lämna ett arbete är kostsamt ur ett organisatoriskt perspektiv och företag som definieras som kunskapsföretag är extra sårbara när personal väljer att lämna företaget. LÄS MER

 4. 4. Bibehållande av humankapital vid företagsförvärv. : En kvalitativ studie av svenska medicintekniska bolag.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Axelsson; Karl Pyk; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; Mergers Acquisitions; Medtech; Onboarding; Key employee retention.; Företagsförvärv; Humankapital; Medicinteknik.;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions has become a common thing in recent years. Assets change owners in hope of creating synergies and desirable outcomes. Human capital, i.e. LÄS MER

 5. 5. ” Brist på sjuksköterskor finns det egentligen inte, det är bara brist på attraktiva arbetsgivare” : En studie om att behålla sjuksköterskor i en offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emilie Andersson; Lisa Hedback; [2019]
  Nyckelord :Attractive work; Motivation; Employee retention; Nurse; Attraktivt arbete; Motivation; Behålla; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Denna studie baseras på hur sju sjuksköterskor upplever sin arbetssituation i förhållande till attraktivt arbete och vad som får dem motiverade till att stanna kvar på sin arbetsplats. I många år har avdelningen haft ett gott rykte och det har varit låg personalomsättning bland sjuksköterskorna. LÄS MER