Sökning: "knowledge och employee retention"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden knowledge och employee retention.

 1. 1. Culture of Sustainability in Practice - A Qualitative Study of a Prime Example from the Employees’ Perspective

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elisabeth Wohlfarth; Ellen Sterk; [2020]
  Nyckelord :Culture of Sustainability; organisational culture; sustainability; prime example; employees;

  Sammanfattning : Implementing sustainability into business practices is a growing and necessary trend in today’s organisations, which calls for establishing a Culture of Sustainability (CoS). This study aims to demonstrate the realisation of a CoS within a sustainable case company that can be seen as a prime example in this regard. LÄS MER

 2. 2. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Evelina Henriksson; Gabriella Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; external employer branding; attraktionskraft; motivation; gemenskap; training of worklife; development; progress; education; knowledge och employee retention; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Kompetensförsörjning: tillverkningsindustrins stora utmaning : Hur företag arbetar för att behålla och tillvarata kompetens vid ett omställningsarbete

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johanna Palmgren Söderström; Daniella Berge; [2019]
  Nyckelord :knowledge retention; downsizing; employee exit; HRM; omställningsarbete; kompetensförsörjning; strategi; behålla kompetens; tillvarata kompetens; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker hur industriföretag arbetar med att behålla och tillvarata kompetens vid omställningsarbeten. Studien utgår från en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod, där dokument och 16 intervjuer utgör studiens empiri. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsföretags arbete med att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alida Nilsson; Amanda Falk; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Human resource management; Employee retention; Salary; Work engagement; Competence development; Knowledge company.; Human Resource Management; Employee retention; Lön; Arbetsengagemang; Kompetensutveckling; Kunskapsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: På dagens arbetsmarknad är det vanligt förekommande att ofta byta jobb. Att medarbetare själva väljer att lämna ett arbete är kostsamt ur ett organisatoriskt perspektiv och företag som definieras som kunskapsföretag är extra sårbara när personal väljer att lämna företaget. LÄS MER