Sökning: "knowledge retention"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden knowledge retention.

 1. 1. LESSONS LEARNED BY 9 MARITIME SPATIAL PLANNING PROJECTS IN THE BALTIC SEA REGION A study of EU-funded transnational public sector projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Bjärnstedt; [2020-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyses the projects that are used to produce coherent transnational Maritime SpatialPlanning (MSP) in the Baltic Sea Region (BSR) by the EU, in accordance with the MSP directive. As the number of projects have increased, there are so many that there is a possibility that knowledgegenerated in the projects does not reach subsequent projects. LÄS MER

 2. 2. Fill-in-the-Blank or Write an Original Sentence : A Comparison of Practice Materials for Vocabulary Retention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :John Lindström; [2020]
  Nyckelord :Vocabulary Acquisition and Retention; Practice Materials; Adult EFL Learners; Fill-in-the-Blank;

  Sammanfattning : Despite extensive research, a “best method” for teaching vocabulary has not been identified. The present study investigates the efficacy of two different practice materials for vocabulary retention, a fill-in-the-blank exercise and an original sentence writing exercise, from the hypothesis that a fill-in-the-blank exercise will be superior in terms of vocabulary retention on an immediate posttest. LÄS MER

 3. 3. Organizational learning: A practical approach on intra- and inter-project learning : A case study in tranmission development projects

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Franziska Anna Hatzl; Corinna Henn; [2020]
  Nyckelord :organizational learning; vicarious learning; intra- and inter-project learning; lessons learned;

  Sammanfattning : Knowledge management has become one of the most important challenges inorganizations’ pursuit of competitiveness and long-term success. Essentialaspects of managing knowledge are its creation, transfer and retention.Organizational learning, which comprises these three processes, aims forimproving an organization’s performance. LÄS MER

 4. 4. Kompetensförsörjning i konsultbolag : En kvalitativ studie om hur konsultbolag arbetar strategiskt med kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel von Homeyer; Lina Persson; [2020]
  Nyckelord :supplying competence; competency mapping; consulting firms; HRM; recruiting; development; personnel retention; kompetensförsörjning; kompetenskartläggning; konsultbolag; HRM; rekrytering; utveckling; behålla personal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsultbolags främsta utmaning är att förse sina kunder med efterfrågad kompetens. De verkar inom en kunskapsintensiv bransch, där affärsidén kretsar kring deras mänskliga resurser. LÄS MER

 5. 5. Den traditionella aspekten Behålla : Utmanas av "det nya arbetet"

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonna Jonsson; Belinda Moore; [2020]
  Nyckelord :retain; “new work”; turnover; organization; behålla; ”det nya arbetet”; personalomsättning; organisation;

  Sammanfattning : Då människors syn på arbete kommit att förändras i takt med ”det nya arbetet” har det kommit att bli en mer utmanande process för organisationer att på den traditionella aspekten Behålla personal. Att arbetstagare byter jobb allt oftare är positivt för samhällets utveckling, då det kan skapa värdefulla effekter i form av kunskapsspridning och konkurrenskraft. LÄS MER