Sökning: "knowledge-based view"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden knowledge-based view.

 1. 1. Se mig så stannar jag kvar : Hur delaktighet i beslutsprocesser och arbetsnöjdhet påverkar medarbetares intention att stanna inom ett företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Barbara Leszczynska; Ruth Mekonem; [2020]
  Nyckelord :intent to stay; intent to leave; commitment; PDM; PDM; delaktighet; arbetsnöjdhet; rollkonflikt; roll överbelastning; karriärmöjligheter; kompetensens betydelse; sex dimensioner; kunskapsföretag; delaktighet i beslutsfattandet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då globalisering och teknikutveckling kan medföra utmaningar,  bör organisationer dra nytta av medarbetarnas kompetenser i största möjliga mån. Det har skett ett skifte där byråkratiska organisationer i allt större utsträckning ersätts av mer kunskapsintensiva organisationer (Kärreman m.fl. 2002). LÄS MER

 2. 2. Disposition runt global uppvärmning. : Karlstads studenters disposition runt den globala uppvärmningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alexander Linnér; [2020]
  Nyckelord :Global uppvärmning; kognitiva dissonans;

  Sammanfattning : This essay is based on a survey of student’s attitudes and knowledge about global warming. A survey was used to obtain answers. The questionnaire is divided into three different stages. Some whit knowledge- based questions, one whit self-assessing questions and some with selffulfilling questions. LÄS MER

 3. 3. Managing a transformation towards industry 4.0 : A study within the bus manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oskar Ekebring; Mattias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; bus manufacturing operations; change management; knowledge-based view; roadmap; Industri 4.0; busstillverkning; förändringsarbete; kunskapsbaserat synsätt; färdplan;

  Sammanfattning : Prior research suggests that industry 4.0 could bring numerous benefits to firms manufacturing operations. Despite industry 4.0’s overwhelming popularity, there is considerable confusion surrounding how to approach a transformation, and additionally how it will affect organizations. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Lean Produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Muzaffer Arpacik; Linus Jensen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens arbetsmarknad som blir allt mer global och digitaliserad med många olika forskningsområden som blommar och utvecklas snabbt i en accelererande fart, duger det inte bara att ha en affärsidé för att kunna lyckas på marknaden. För att lyckas på marknaden så krävs det även ramverk för hur man går från ”idén på ritbordet” till en färdig produkt eller tjänst så snabbt och effektivt som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere. LÄS MER

 5. 5. Konsten att sälja en plats : En fallstudie om Karlskoga kommuns platsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Almqvist; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :platsmarknadsfröing; inkluderande platsmarknadsföring; postpolitik; entreprenörsstad;

  Sammanfattning : I takt med övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle förändrades platsmarknadsföringens praktik. Faktorer som ökad globalisering och större rörlighet av varor och tjänster har lett till en ny konkurrenssituation länder, städer, regioner och kommuner emellan. LÄS MER