Sökning: "knud illeris"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden knud illeris.

 1. 1. Lärares metoder i engelskundervisning – en fallstudie på en svensk skola med engelskprofil

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Gabriella Vrigholm; [2018-08-13]
  Nyckelord :Engelskprofil; engelskundervisning; språkutveckling; andraspråk;

  Sammanfattning : Trots det engelska språkets betydelse i världen har jag under lärarutbildningen observerat hur lite engelskundervisning elever i årskurs F-3 har i Sverige. Det finns dock skolor med engelskprofil där det engelska språkets roll i undervisningen är större. LÄS MER

 2. 2. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE OCH COACHERS ARBETE INOM SAMMA OMRÅDE : En kvalitativ studie i likheter och skillnader i kompetenser mellan studie- och yrkesvägledare och coacher

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Arlefalk; Johanna Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Competence; study and career counselor; coach; guidance; coaching; study and career guidance; Kompetens; studie- och yrkesvägledare; coach; vägledning; coachning; studie- och karriärvägledning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka vilka eventuella skillnader och likheter i kompetenser som studie- och yrkesvägledare och coacher besitter och använder i sitt arbete. Utifrån vårt syfte formulerade vi följande tre forskningsfrågor; Vilka kompetenser har de intervjuade studie- och yrkesvägledare erfarenhet av i sin yrkesutövning? Vilka kompetenser har de intervjuade coacherna erfarenhet av i sin yrkesutövning? Och Vilka är de två yrkebenämningarnas eventuella skillnader och likheter i avseende på kompetensinnehav och kompetensanvändning. LÄS MER

 3. 3. BIDRA TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE En studie om undersköterskors syn på kunskap och behov av kompetensutveckling inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marcus Gustavsson; [2017-04-07]
  Nyckelord :kunskap; kompetensutveckling; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka synen på kunskap och behov av kompetensutveckling bland undersköterskor inom hemtjänstenTeori: Knud Illeris teorier om lärandets tre dimensioner innehåll, drivkraft och samspel samt hinder för lärande och kompetensutvecklingMetod: FokusgruppsintervjuerResultat: Undersköterskorna som intervjuats i studien har en stark drivkraft att bidra till att brukarna ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De vill använda och höja sina kunskaper för att möta varje enskild brukares behov av stöd och hjälp. LÄS MER

 4. 4. The Learning Experiences and Professional Development of Native English Teachers in Korean Universities : - A qualitative study

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :andrew keane; [2017]
  Nyckelord :Professional development; native English teachers; Korea;

  Sammanfattning : English language skills are a highly valued commodity in South Korea. Most Korean students study English from first grade in elementary school, throughout their entire grade school experience and into university. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning i ett flerspråkigt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Wikander; [2016]
  Nyckelord :Språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka tre historielärares och elva elevers syn på hur undervisning bör bedrivas i ett språkligt heterogent klassrum. De frågor som ligger till grund för denna studie är: ● Hur ser lärare och elever på språket i historieundervisningen? ● Hur anser lärare och elever att historieundervisningen borde se ut för att gynna både ämnesutveckling och språkutveckling? ●Vilka arbetssätt, strategier, stöd och anpassningar används i historieundervisningen och på vilket sätt är de anpassade till klassrumssituationen? Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med elever och lärare. LÄS MER