Sökning: "knutpunkt"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet knutpunkt.

 1. 1. Vibration reduction over junctions in buildings

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Alexander Forsberg; Aras Wali; [2021]
  Nyckelord :Vibration reduction; Junction; Building acoustics; Vibrations minskning; Knutpunkt; Byggnadsakustik;

  Sammanfattning : Structure borne sound can travel multiple paths from one office to another and choosing to sound insulate a specific building element can be difficult since all the building elements are connected together and form a coupled system. The current approach by engineers when investigating transmission paths between spaces in a building is using a computer model and assuming that the junctions are firmly clamped or free. LÄS MER

 2. 2. Brucebo konsthall

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Olga Fürst Värild; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : På Gotland tonar knotiga, skulpturala tallar upp sig och den vita kalkstenen ger ön ett alldeles eget ljus som har gjort intryck på flertalet besökare. Carolina Benedicks Bruce och hennes man William valde ön för konsten och det var genom den hon väckte mitt intresse. LÄS MER

 3. 3. Ni hjälper mig och jag hjälper er : En undersökning om lärares och föräldrars upplevelser av El Sistema i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mirjam Charas Östergren; [2021]
  Nyckelord :El Sistema; skola; kulturskola; sociokulturell teori; musik och språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes lärares och föräldrars uppfattningar om El Sistema. Syftet med studien var att ta reda hur lärare och föräldrar upplever att El Sistema påverkar elevernas språk, finmotorik och koncentration, hur lärarna upplever att deras arbetsmiljö påverkas av El Sistema samt hur föräldrarna upplever att El Sistema påverkar deras eget engagemang för skolan. LÄS MER

 4. 4. Flottningsmuseum i Torsång

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Julia Ekman; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur man kan förmedla och framhäva en historia genom arkitektur. Om man inte känner till flottning kan det vara svårt att föreställa sig att flytande timmer har varit en så stor del av landskapsbilden i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Monteringsstudie av träfackverk med förband av björkplywood

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Glenn Säfwe; Robert Wåhlander; [2021]
  Nyckelord :Fackverk Trä Förband Björk plywood Dymling Limträ Montering Lim Stålplåt Björkplywood;

  Sammanfattning : Trä blir allt vanligare som konstruktionsmaterial i stommar, i både hus och anläggningar för att sträva mot mindre klimatpåverkan och kostnader. Ett förslag är att byta ut materialet för de inslitsade plåtar som finns i fackverkskonstruktioner i limträ, från stål till björkplywood. LÄS MER