Sökning: "ko"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet ko.

 1. 1. En statistisk analys av antalet knockouter och tidiga domslut i Sverige före och efter 2013 års regeländringar : En retrospektiv fall-kontrollstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lofvars Janna; [2020]
  Nyckelord :Domslut; huvudskydd; matchbild; säkerhet; svensk amatörboxning;

  Sammanfattning : År 1984 introducerades huvudskydd inom amatörboxningen men dess verkliga nytta för ökad säkerhet har debatterats för att till sist avregleras år 2013 för amatörer seniorer herrar i A-klass. Andelen hjärnskakningar var få i förhållande till andelen skador i ansiktet men hänvisades till en stor variation mellan olika studier. LÄS MER

 2. 2. Vilken effekt har selektionen på exteriöregenskaper haft på mjölkproduktionen? : Holstein- och jerseykor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Persson; [2020]
  Nyckelord :exteriöregenskaper; mjölkkor; mjölkproduktion; juverexteriör; juverhälsa;

  Sammanfattning : Selektion av mjölkkor har pågått sedan den industriella revolutionen, främst på mjölkproduktionsegenskaper men även på exteriöregenskaper. Tidigare forskning har visat att det finns genetiska samband mellan de olika exteriöregenskaperna, och mellan exteriöregenskaper och mjölkproduktionsegenskaper. LÄS MER

 3. 3. ”Tugga och glo som en ko” - Förändringar av normer över tid i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Klara Silfverberg; Johanna Brattse; [2020]
  Nyckelord :bilderbok; heteronormen; vithetsnormen; makt;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt fem bilderböcker som vi räknar till klassiker, samt fem nyare bilderböcker som är med på kulturrådets boklista från 2018. Syftet med studien är att undersöka om det över tid har skett någon förändring gällande normer i de böcker vi läser för barnen på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av transportören SLC38A10 för reglering av metabolismen i nervceller

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Shaimaa Rahman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportörer av SLC38 familjen finns i kroppens alla celltyper, men de uttrycks särskilt i celler som växer aktivt eller i celler som utför betydande aminosyrametabolism såsom levern, njurarna och hjärnan. SLC38 familjen delas in i, beroende på transportegenskaper, System A och System N. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan inte uttala det!" : En studie om brytning och uttalssvårigheter hos italienska andraspråksinlärare av svenska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Federica Raschellà; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; italienska; andraspråksinlärning; brytning; uttal; stavning; typologisk markering;

  Sammanfattning : Uttalet är den språkliga nivå genom vilken man lättast förstår att en individ inte är moders­målstalare, utan andraspråkstalare. Syftet med denna uppsats är att undersöka brytning hos italienska and­raspråksinlärare av svenska, genom att ta reda på vilka segment, alltså vokaler och konsonan­ter, samt stavelsetyper som vållar mest svårigheter hos dessa inlärare och varför. LÄS MER