Sökning: "kod-växling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kod-växling.

 1. 1. Att undervisa engelska för nyanlända elever i ordinarie undervisning årkurs 6–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Adnan Erhayem; [2019]
  Nyckelord :engelskundervisning; kod-växling; nyanlända elever; ordinarie undervisning; studiehandledning; translanguaging;

  Sammanfattning : Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur engelsklärare i grundskolans årskurs 6–9 hanterar de utmaningar som de möter i undervisningen av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning samt att belysa de utmaningar som nyanlända elever möter i sådan engelskundervisning. Vissa nyanlända elever kommer med skolbakgrund från sina hemländer medan andra saknar grundläggande kunskaper i engelska. LÄS MER

 2. 2. Hur eleverna resonerar kring sin språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ana Majstorovic; [2010]
  Nyckelord :CLA; kod-växling; den kommunikativa språksynen; motivation; språkinlärning; variation i undervisning; språkundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att reflektera över åsikter kring språkundervisningen i nuvarande gymnasieskolan samt fokusera på att hitta svar på möjliga lösningar. Slutsatsen är att eleverna har en tydlig bild av vad de behöver för stöd i deras språkutveckling och vilka svaga punkter det finns i dagens undervisning. LÄS MER