Sökning: "koenigsegg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet koenigsegg.

 1. 1. Simulation driven product development of a thick laminated connecting rod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Hållfasthetslära

  Författare :Adrian Tosteberg; [2019]
  Nyckelord :connecting rod; carbon fiber; composite optimisation; thick laminate modelling; Koenigsegg; Altair; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis explores options for efficient simulation in the product development process ofa composite part. It’s method is a result of observation of the development process within twoleading companies, both renowned specialists in their respective domains. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av extraherbar kärna : Koenigsegg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jacob Osberg; Vadim Konov; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Development of Brake Cooling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Arne Lindgren; [2016]
  Nyckelord :mechanical; engineering; CFD; CATIA; CAD; Koenigsegg; Halmstad; university; heat; transfer; cooling; flow; analysis; bachelor; thesis; brake; disc; racing; maskiningenjör; utveckling; konstruktion; bromskylning; CFD; CATIA; CAD; Koenigsegg; datorstödd; produktframtagning; högskolan; Halmstad; värmeöverföring; kylning; flödessimulering; examensarbete; exjobb; examensjobb; skivbroms; skiva; bromsar;

  Sammanfattning : Sports cars need efficient brake cooling as they shall perform well during hard driving conditions, like for example race track driving. Most sports cars use ducts that capture ambient airflow and directs this flow over the brakes to improve the cooling. LÄS MER

 4. 4. Bearbetningsmaskin för fälgar i kolfiberkomposit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Grandicki; [2015]
  Nyckelord :engineering; machine; design; carbon; fiber; fibre; CFRP; machining; turn-milling; rim; aircore; air-core; mechanical; konstruktion; komposit; kolfiber; bearbetning; fälg; maskin; svarv-fräsning; fiberförstärkt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Koenigsegg Automotive AB, som utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande sportbilar. Företaget erbjuder fälgar tillverkade helt i kolfiberkomposit, som ger betydande viktbesparingar i jämförelse med traditionella metallfälgar. LÄS MER

 5. 5. Analys av sambanden mellan informationsflöden och en effektiv produktion : En fallstudie utförd på Koenigsegg Automotive AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Wigren; Karl Persson; [2014]
  Nyckelord :Information; informationsflöden; effektiv produktion; ändringshantering;

  Sammanfattning : En viktig del i ett företags strävan i att bli mer lönsamt, samt att hålla ned kostnader till ett minimum, är en effektiv produktion. Detta arbete handlar mycket om att identifiera och eliminera slöseri i olika former. LÄS MER