Sökning: "koffein"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet koffein.

 1. 1. Livsstilsfaktorers påverkan på kvinnans fertilitet och hälsa och sjuksköterskans informativa roll

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Adina Holmgren; Caroline Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Fertility; Infertility; Lifestyle factors; Nurses role; Fertilitet; Infertilitet; Livsstilsfaktorer; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund   Fertilitet beskrivs som kvinnans biologiska natur och definieras ofta som förmågan att kunna bli gravid. Fertilitet kan även ses som ett tecken på hälsa och att kroppen är i balans. Idag är det många kvinnor som lider av nedsatt fertilitet. LÄS MER

 2. 2. Kan koffein påverka anaerob prestation? : En studie med akut intag av koffein

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Arto Alahäivälä; Jan Philip Pålsson; [2022]
  Nyckelord :idrott; idrottsvetenskap; anaerob kapacitet; anaerob effekt; taekwondo; koffein; prestation; tränarlänktaekwondo;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om akut koffeinintag har en påverkan på anaerob kapacitet med en halvcirkelspark (Dollyo Chagi) och anaerob effekt i en Squat Jump i smithmaskin.  Metod Totalt deltog 26 försökspersoner. LÄS MER

 3. 3. Lastbilschaufförers arbetsmåltider och upplevda trötthet : En enkätstudie om dag- och nattarbetande lastbilschaufförer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Lindström; [2021]
  Nyckelord :truck driver; shift work; work meal; food; sleepiness; lastbilschaufför; skiftarbete; arbetsmåltid; mat; trötthet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nattarbete utgör en hälsorisk ur flera aspekter och har flera konsekvenser liknande de som ohälsosamma matvanor har. Bland lastbilschaufförer förekommer långa körningar där hälsosamma matvanor inte främjas. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lis; Malin Carlsén Romney; [2021]
  Nyckelord :Hospitalization; Inpatients; Sleep; Sleep disorders; Sjukhuspatienter; Sjukhusvistelse; Sömn; Sömnstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är ett grundläggande behov hos människan då det utgör en viktig del av den fysiska och psykiska återhämtningen. En bristande sömn har visat sig kunna ge en rad olika följder, kortsiktiga såväl som långsiktiga. Bland annat kan immunförsvaret påverkas negativt av otillräcklig sömn. LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan koffein och ångest hos unga vuxna? : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rebecca Livaniou; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan koffein och ångest hos 18-29 åringar. Den primära frågeställningen är om det finns ett samband mellan koffeinkonsumtion och ångest hos unga vuxna. LÄS MER