Sökning: "koffein"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet koffein.

 1. 1. Har koffein en omedelbar effekt på energiintaget? En systematisk litteraturöversikt Malin Foxing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Foxing; Sofia Sandström; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ad libitum; caffeine; calorie intake; coffee; energy intake; food intake; energiintag; kaffe; kaloriintag; koffein; matintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka evidensen för huruvida koffein kan ha en omedelbar effekt på energiintaget hos vuxna ≥ 18 år. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 21 mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Upplevd direkt effekt av koffein på energinivå och ansträngning under träning hos unga, friska, träningsvana kvinnor : Single Subject Experimental Design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Alva Eriksson; Elisa Inguscio; [2024]
  Nyckelord :Caffeine; energy drink; exercise; menstrual cycle; women.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier är överens om att koffeinet har positiv inverkan på prestation under träning. Emellertid är kvinnor underrepresenterade i forskningsområdet, i synnerhet när det kommer till den hormonella påverkan som menstruationscykeln (MC) kan ha på träningen och de upplevda energi- och ansträngningsnivåerna. LÄS MER

 3. 3. Effekter av energidryck på korrigerad QT-tid, hjärtfrekvens och blodtryck på kvinnor : En placebostudie

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Zamira Edaet Memedovska; Bayan Hsino; [2023]
  Nyckelord :Electrocardiography; mechanism of action; caffeine; weight; consumption habits; Elektrokardiografi; Verkningsmekanism; Koffein; Vikt; Konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Syftet med denna placebostudie är att studera energidryckens effekter på QTc-tiden, hjärtfrekvens (HR), systoliskt blodtryck (SBP) och diastoliskt blodtryck (DBP) efter konsumtion av 2 mg koffein per kilogram kroppsvikt. Dessutom belysa om skillnader finns beroende på koffeinkonsumtions vanor. LÄS MER

 4. 4. Determining caffeine and 3-caffeoylquinic acid content in artisanal processed specialty coffee varieties with different roasting grades, origins, and brewing methods

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Oliver Mihajlovic; [2023]
  Nyckelord :kaffeanalys; koffein; klorogensyra; HPLC; analytisk kemi;

  Sammanfattning : Coffee is one of the most consumed beverages in the world, with about 10 million tons of coffee consumed in 2021. There are a lot of steps between the coffee tree and served beverage, as there are several processing methods each contributing to differences in fragrance, aroma, and acidity. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av koffein på mental uthållighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jonathan Bendz; Edvin de Fine Licht; [2023]
  Nyckelord :Sustained attention; Vigilance; Caffeine; SART; Withdrawal reversal; Mental uthållighet; Vigilans; Koffein; SART; Withdrawal reversal;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte var att undersöka effekten av koffeinintag på mental uthållighet. Hypotesen var att koffein skulle förbättra mental uthållighet på ett statistiskt signifikant vis. 34 individer rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. LÄS MER