Sökning: "kognitiv överbelastning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kognitiv överbelastning.

 1. 1. Sömnsvårigheter, oro och skador, en vardag hos RIG-Elever : En deskriptiv och analytisk kvantitativ undersökning av sårbarhetsfaktorer hos elever på riksidrottsgymnasier (RIG)

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elias Spång; Marcus Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Sömnsvårigheter; Fysiska skador; Tävlingsoro; Csai-2; Insomnia Severity Index; ISI; Psykisk ohälsa; Hälsa; RIG-Elever; riksidrottsgymnasium; idrottselever; elever; elitidrottare; ungdomar; psykisk hälsa; skadefrånvaro; överbelastningsskador; traumatiska skador; somatisk oro; kognitiv oro; självförtroende; RIG; Riksidrottsgymnasium; undervisning; skador.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien var att skapa en deskriptiv bild över de tre utvalda sårbarhetsfaktorer (tävlingsoro, sömnsvårigheter och fysiska skador) samt undersöka eventuella samband och skillnader mellan dessa gällande elever som läser specialidrott på Riksidrottsgymnasium (RIG). Studiens frågeställningar var: 1) Vilken fysisk skadefrekvens (överbelastning respektive traumatisk skada) har RIG-elever haft under det senaste året? 2) I vilken grad upplever RIG-elever tävlingsoro inför och under tävling/match? 3) I vilken grad upplever RIG-elever sömnsvårigheter? 4) Vilka samband eller skillnader finns mellan de tre valda sårbarhetsfaktorerna? 5) Vilka skillnader i skadefrekvens, skadetyp, sömnsvårigheter och tävlingsoro finns mellan årskurserna? Metod Elektronisk enkätundersökning användes som verktyg för mätbara data genom slutna enkätfrågor. LÄS MER

 2. 2. Informationsöverflöd i sociala medier : ”We are training our brains to pay attention to the crap”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jennifer Bergsman; Caroline Söderlund; [2014]
  Nyckelord :Sociala medier; information; informationsöverflöd; kognitiv överbelastning; brus; multitasking; dopamin;

  Sammanfattning : Idag tar människan del av mer information än någonsin, inte minst den yngre generationen. Det konstanta flödet som tas del av påverkar individen och försätter denne i ett beroende där det blir till ett behov att svara på meddelanden, att hänga med i sammanhanget och att vara delaktig. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet i fokus : Utveckling av app-underlag utifrån standarden EN 1005-4 och användarnas behov

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Ilona Jastrzebska; Ilona Hogeman; [2013]
  Nyckelord :mobilapplikation; belastningsergonomi; kognitiv ergonomi; EN 1005-4; arbetsställningar; arbetsrörelser; arbetsrelaterade besvär; interaktionsdesign; MTO; användarcentrerad design; användbarhet; användarvänlighet; maskinarbete; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Statistik visar att 23 procent av kvinnorna och 17 procent av männen får arbetsrelaterade besvär. Detta innebär sjukskrivningar och höga kostnader för samhället, samt stort lidande för de drabbade individerna. LÄS MER

 4. 4. Flippad matematik : Elevers uppfattningar av det inverterade klassrummet

  L3-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Rickard Fors; [2012]
  Nyckelord :flipped classroom; inverted classroom; multimedia learning; self-regulated learning;

  Sammanfattning : I det inverterade klassrummet flyttas genomgångarna från klassrummet till videofilmer som eleverna ser på hemma. Lektionerna ägnas till stor del åt sådant som annars hade utgjort hemarbete för eleven. LÄS MER

 5. 5. Dissociation - En kvalitativ studie om begreppets användning och användbarhet inom allmän vuxenpsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tina Vitulin; Leonida Tanasic; [2011]
  Nyckelord :dissociation; psykolog; behandling; tematisk analys; psykiatri; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dissociation is a term used ambiguously to describe one or several phenomena. Psychologists working in general adult psychiatry in Skåne were interviewed about their understanding and use of the term dissociation in relation to their work with patients. LÄS MER