Sökning: "kognitiv belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden kognitiv belastning.

 1. 1. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 2. 2. Arbetsminnets roll vid matematiksvårigheter : Interventioner och kognitivt avlastande anpassningar och arbetssätt – en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jonas Skäremo Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; arbetsminne; arbetsminneskapacitet; cognitive load; kognitiv belastning; intervention; anpassning;

  Sammanfattning : Arbetsminneskapacitet har högre förklaringsgrad än intelligens för tillgodogörandet av matematiska förmågor, och elever i matematiksvårigheter har oftare lägre arbetsminneskapacitet än normalpresterande elever. I syfte att synliggöra åtgärder som kan underlätta för dessa elever att tillgodogöra sig matematikämnet gjordes en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Kognitiv belastning i den interaktiva matematikboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Felicia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :algebra; användbarhet; utbildningsdesign; kognitiv belastning; matematik; människa-datorinteraktion; utbildningsteknologi;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie integreras kognitiv belastningsteori och användbarhet. Hur utbildningsmjukvara utvecklas är aktuellt att undersöka för att bidra med kunskaper om hur utbildningsteknologi kan utvärderas för lyckad implementering i klassrumspraktiken. LÄS MER

 4. 4. Hur mätningar av kognitiv belastning kan användas för att kunna urskilja sanning och lögn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alice Fredrikson; [2022]
  Nyckelord :cognitive load theory; lögndetektion; arbetsminne; långtidsminne; minneskonsolidering; lie detection; working memory; long-term memory; memory consolidation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Flera studier har gjorts om hur cognitive load theory kan vara användbar för att urskilja lögner, där forskare ofta har använt externa distraktioner för att öka den kognitiva belastningen för att se effekterna på deltagares förmåga att framgångsrikt fabricera en berättelse. För att vidareutveckla den tidigare forskningen har denna studie ämnat att fortsätta utforska hur metoder som utgår från principer om kognitiv belastning kan användas för att diskriminera mellan sanning och lögn. LÄS MER

 5. 5. Ledares hantering av hög arbetsbelastning. : - Om beteenden, tankemönster och strategier ledare använder för att hantera stress, höga krav och kognitiv belastning över tid.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :David Clason; [2022]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; ledarskap; ledarskapsförmåga; ledarskapsutmaningar; själveffektivitet; självledarskap; stresshantering.;

  Sammanfattning : Uppsatsens mål ur forskningsperspektiv är att ge erfarna ledares egen upplevelse och bemötande av hög arbetsbelastning, stress och krav. Syftet med uppsatsen är att med fenomenologisk design undersöka hur ledare hanterar hög arbetsbelastning över tid. LÄS MER