Sökning: "kognitiv beteendeförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kognitiv beteendeförändring.

 1. 1. HÄLSAN SPELAR ROLL : En kvalitativ studie av en hälsoutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hysing; [2019]
  Nyckelord :cognitive dysfunction; physical activity; nutrition; behavior change; kognitiv funktionsnedsättning; fysisk aktivitet; hälsosam kost; beteendeförändring;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att förstå och tolka hälsoinformation, och har därmed en ökad risk för att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar. Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med intellektuell funktionsnedsättning upplevde att delta i en hälsoutbildning om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, samt vilka erfarenheter de fått av utbildningen. LÄS MER

 2. 2. Är du en hycklande miljövän? - En experimentell studie om hycklerimanipulationens effekt på miljövänliga beteendeintentioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nora Björn; Evelina Runnö; [2019]
  Nyckelord :Kognitiv dissonans; hycklerimanipulation; miljövänlig; beteendeintention; uttalande; Social Sciences;

  Sammanfattning : När diskrepansen mellan vad människor säger och vad de gör uppmärksammas, väcks kognitiv dissonans som kan motivera beteendeförändring. Ett sätt att uppmärksamma denna diskrepans är genom hyckleriparadigmet, som är en tvåstegs sekventiell metod för att inducera kognitiv dissonans som visat sig ha potential att påverka beteende i miljövänlig riktning. LÄS MER

 3. 3. Multimodal smärtrehabilitering i specialistvård : En kartläggning av fysioterapeutiska interventioner

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Catarina Larsson; Jessica Lovén; [2018]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitation; physical therapy modalities; survey; Multimodal rehabilitering; fysioterapeutiska åtgärder; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta har konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå och är ett stort folkhälsoproblem. Forskning har visat måttligt till starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering (MMR) vid komplex smärtproblematik. LÄS MER

 4. 4. En pilotstudie av kognitiv beteendeterapi som metod för beteendeförändring gällande fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tilda Bråtenius; Linda Strandenholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie var att genomföra ett pilottest av delar av forskningsprojektet "Fysisk aktivitet och hjärnhälsa" på Gymnastik- och idrottshögskolan. Pilottestet prövade en manualbaserad metod som grundar sig i kognitiv beteendeterapi, och utvärderade manualen som metod för beteendeförändring av fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Tre fallstudier av kognitiv beteendeterapi vid smärtsam endometrios

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Klinisk psykologi

  Författare :Malin Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :Endometriosis; Pain; Psychological treatment; CBT; Case study; Quality of Life; Disability; Psychoeducation; Case Formulation; Behavioural Change; Exposure; Mindfulness; Endometrios; Smärta; Psykologisk behandling; KBT; Fallstudie; Livskvalitet; Funktionsnivå; Psykoedukation; Fallformulering; Beteendeförändring; Exponering; Mindfulness;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanlig gynekologisk problematik som ofta är smärtsam. Trots att flera studier påpekar hög prevalens av psykiatrisk komorbiditet bland kvinnor med endometrios och att psykoterapeutiska och psykologiska insatser förordas så finns mycket lite forskning kring psykologisk behandling vid endometrios. LÄS MER