Sökning: "kognitiv dissonans marknadsföring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kognitiv dissonans marknadsföring.

 1. 1. Retargeting på Facebook och Instagram : användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tuva Borup; Viktoria Mohr; Linn Schönbeck; [2019]
  Nyckelord :Individual marketing; Retargeting; Cognitive attitude; Affective attitude; Behavioural attitude; Perceived risc; Social media; Facebook; Instagram; Cookies; Individbaserad marknadsföring; Retargeting; Kognitiv attityd; Affektiv attityd; Beteendeattityd; Risk; Sociala medier; Facebook; Instagram; Cookies;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie för att undersöka attityd gentemot processen för retargeting. Processen sker från att användardata samlas in med hjälp av cookies till att den bearbetas och når ut till konsumenten. Detta sker i form av annonser på sociala medieplattformar som Facebook och Instagram. LÄS MER

 2. 2. Grön kommunikation? : En kvalitativ studie ur publikperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anneli Utas; [2017]
  Nyckelord :Behov; kognitiv dissonans; risk; hållbarhet; sociala konstruktioner; grön marknadsföring; CSR.;

  Sammanfattning : SYFTE:                                               Att undersöka hur så kallad grön kommunikation, med en tydlig utgångspunkt i hållbarhet, tas emot av konsumenter. För att illustrera problematik som kan uppstå, valdes kommunikation från ett företag som i sammanhanget är mycket kontroversiell; Preem – säljare och producent av drivmedel. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars attityder till tobak

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Amanda Friberg; Emelie Andersson; [2014]
  Nyckelord :exponering; tobak; Cognitive dissonance; exposure; attitude; tobacco; Kognitiv dissonans; attityd;

  Sammanfattning : Denna undersöker hur ungdomars attityder till tobak påverkas av olika typer av exponering. Det finns idag specifika begränsningar och restriktioner för hur marknadsföring av tobak får se ut i Sverige men trots det exponeras vi dagligen på sociala medier, i affärer och liknande, ofta utan vidare medvetenhet. LÄS MER

 4. 4. Det enda som ska spräckas är myten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mikaela Bengtsson Sandåker; Jessica Hansson; Amelie Lund; [2012]
  Nyckelord :enkätundersökning; LinkedIn; unga vuxna; Twitter; marknadsföring; kostnadseffektivitet; utvärdering; budskapsstrategier; målanalys; målgruppsanalys; medievalsstrategi; exponering; RAS; pilotstudie; normkritiskt arbete; tystnadsspiral; omvärldsanalys; agenda-setting; opinionsbildning; föreställningar; myth; myt; Goodle AdWords; virusmarknadsföring; viral marknadsföring; kommunikationsplanering; sociala medier; Instagram; Youtube; edutainment; Gunilla Jarlbro; sexualundervisning; skolundervisning; ungdomar; Spotify; Facebook; priming; UM; Ungdomsmottagningen; FHI; Statens Folkhälsoinstitut; vaginal corona; strategisk kommunikation; strategic communication; slidkrans; Riksförbundet för sexuell upplysning; RFSU; health communication; hälsokommunikation; mödomshinna; hymen; bombmatta; organisk tillväxt; utbildning; word-of-mouth; word-of-mouse; normer; folkhälsa; gymnasieskolor; extern kommunikation; selektivitet; noder; kognitiv dissonans; påverkan; medier; oskuld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har undersökt ifall myten om mödomshinnan lever kvar bland ungdomar. Efter att ha gjort en enkätundersökning bland gymnasieelever kan vi konstatera att den gör det. Syftet har varit att undersöka hur man kan förändra ungdomars föreställningar med hjälp av kommunikation. LÄS MER