Sökning: "kognitiv praxis"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kognitiv praxis.

 1. 1. Existentiella Möten : Att bemöta barns existentiella frågor och upplevelser på förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Annika Kollberg; [2019]
  Nyckelord :lifequestions; childrens existential questions; responding; fronesis; praxis; scientific discourse; religion; signature spirituality; livsfrågor; barns existentiella frågor; bemötande; fronesis; praxis; naturvetenskaplig diskurs; religion; möten; signature spirituality;

  Sammanfattning : Denna essä utgår ifrån fyra gestaltningar av mitt eget dilemma i relation till bemötande av barns existentiella frågor på förskolan. Detta följs upp med fältstudie på en förskola som undersöker andra pedagogers bemötande. Gestaltningarna och fältstudien ställs mot existensfilosofiska teorier och svensk och engelsk forskning. LÄS MER

 2. 2. Köparens undersökningsplikt vid ett företagsförvärv - Den artificiella intelligensens påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; artificiell intelligens; företagsförvärv; företagsbesiktning; köparens undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet företagsförvärv har de senaste åren ökat och det finns indikationer på att en sådan trend kommer att fortlöpa. En annan trend på marknaden för företagsförvärv är framväxten av AI- teknologin som på olika sätt kan få konsekvenser för förvärvsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Labyrinternet : Vilken plats tar internet i ditt liv?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Corina Akner; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internetifieringen i vårt samhälle går rasande fort och vi blir mer och mer uppkopplade.Detta projekt handlar om att upplysa betraktaren om mötet med internet och skapa enpersonlig relation till det fenomen som internet är. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner riktade mot personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke :  En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Caisa Gran; Linda Patrizia Hägglund; [2011]
  Nyckelord :Stroke; kognitiva störningar; arbetsterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Stroke är den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna. Upp till ca 65 % får någon form av kognitionsnedsättning. Den kognitiva förmågan är avgörande för hur man klarar av att utföra dagliga aktiviteter, delta i sociala sammanhang och för känslan av livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Hur gör handledare? : Centrala aspekter i KBT orienterad handledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rebecka Fahlgren; [2008]
  Nyckelord :handledning; KBT; definition; syfte; fokus; ansvar; metod;

  Sammanfattning : Allt fler yrkesgrupper efterfrågar kompetens i kognitiv beteendeterapi. Handledning i metoden ges idag även utanför det kliniska området. Trots detta saknas en modell för hur denna KBT orienterade handledning ska utformas. LÄS MER