Sökning: "kognitiva aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden kognitiva aspekter.

 1. 1. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Susanna Palmqvist; [2023]
  Nyckelord :naturstråk; gestaltning i naturmiljö; inkluderande friluftsliv; Gotland; Torsburgens naturreservat;

  Sammanfattning : Sveriges naturvårdslag säger att vi har en skyldighet att skydda natur och att göra den tillgänglig för alla. Naturområden skyddas av flera anledningar, dels för bevarandet av biologisk mångfald, dels för att ge människor plats för friluftsliv. LÄS MER

 2. 2. PERSONER MED DEMENSSJUKDOM -UPPLEVELSER AV MÅLTIDSMILJÖN : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sundus Isse Nur; Shukri Osman Hussein; [2023]
  Nyckelord :Dementia; Experience; Meal environment; Nursing home; Demenssjukdom; Måltidsmiljö; Upplevelse; Äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demens upplever ofta undernäring. När den obotliga sjukdomen fortskrider leder den till förlust av kognitiva förmågor. En väsentlig förmåga för människor är förmågan att äta och dricka men på grund av demens utvecklar personer med demens svårigheter att äta och dricka. Dessa ökar risken för undernäring. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta inom rättspsykiatrin : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lucas Myrén; Eric Dahlqvist; [2023]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; fysioterapi; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En person som lider av psykisk störning och har begått ett allvarligt brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård, enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Rättspsykiatrisk vård har som syfte att förbättra patienternas välbefinnande och psykiska hälsa, som i sin tur ska leda till att återfall av brott inte sker. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom inom slutenvården : en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Wallentin; Christel Trupp; [2023]
  Nyckelord :Dementia; experiences; inpatient care; nurse; Demens; erfarenheter; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en progressiv sjukdom som påverkar den kognitiva funktionen. Förekomsten av sjukdomen ökar globalt och uppkommer i alla samhällsklasser. Symtomen utmanar personen individuellt och påverkar livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av cancerrelaterad fatigue : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Hedberg; Julia Hübinette; [2023]
  Nyckelord :Cancer-related fatigue; Experience; Patient; Suffering; Cancerrelaterad fatigue; Upplevelse; Patient; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund   Cancer är en vanlig sjukdom och förväntas öka betydligt de kommande åren. Cancersjukdom har både fysiska, psykiska, sociala och existentiella konsekvenser samt stora konsekvenser för anhöriga. LÄS MER