Sökning: "kognitiva coping"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden kognitiva coping.

 1. 1. ”Men i verkligheten så måste vi få det att funka!” : En kvalitativ studie om biståndsbedömares bemötandestrategier för personer med demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Theresia Axelgård; Tablo Amin; [2021]
  Nyckelord :Care manager; Dementia; Social work; Self-determination; Strategies.; Biståndsbedömare; Demenssjukdom; Socialt arbete; Självbestämmande; Strategier.;

  Sammanfattning : I mötet med personer med demenssjukdom ställs biståndsbedömare inför olika utmaningar i sitt arbete, för att tillmötesgå den enskildes behov och vilja. Biståndsbedömaren ska alltid utgå från den enskildes självbestämmanderätt samt se till ett helhetsperspektiv gällande den enskildes livssituation, behov och nätverk av personer som finns runt personen. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkra förmågor och beteenden : En begreppsanalys av non-technical skills i anestesiologisk omvårdnad

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Josephine Anker; Annika Hemström; [2020]
  Nyckelord :nurse anesthetist; anesthesia; patient safety; non-technical skills; specialistsjuksköterska; anestesi; patientsäkerhet; non-technical skills;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet där mänskliga faktorer och brister i kommunikation och samverkan kan orsaka vårdskador och onödigt lidande för patienten. För att öka patientsäkerheten inom anestesiologisk omvårdnad behöver specialistsjuksköterskan agera med ett visst beteende, de behöver så kallade non-technical skills [NTS]. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av funktionsnedsättning efter stroke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nicklas Hansson; Christian Lundell-Bauhn; [2020]
  Nyckelord :stroke; Funktionsnedsättning; Autonomi; Coping; Rehabilitering; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke har så hög prevalens i Sverige att det klassas som en folksjukdom. Följderna kan innebära kognitiva och fysiska funktionshinder och det blir även en omställning i livet för de drabbade. LÄS MER

 4. 4. If music moves us, can it make us move on? A qualitative study on musicians and the role of music in relation to emotion regulation and coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Keya Hedlin; Bror Sjöstrand; [2020]
  Nyckelord :Musicians; Music; Coping; Emotion; Emotion Regulation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the field of music psychology, many studies have suggested that music can influence emotions. This qualitative study aimed to explore the emotional and cognitive effects and usage of music by musicians, especially pertaining to coping and regulating emotions. Semi-structured interviews were conducted with ten musicians. LÄS MER

 5. 5. "Den här typen av cancer är en fulcancer, det är svårt att vänja sig vid" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sexualitet och sexuell funktion efter kirurgi i ändtarmen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Arnela Ibrakovic; [2020]
  Nyckelord :colorectal surgery; cognitive schema; coping strategies; sexual health; sexual dysfunction; kolorektal kirurgi; kognitiva scheman; coping strategier; sexuell hälsa; sexuella dysfunktioner;

  Sammanfattning : Den här typen av cancer är en fulcancer, det är svårt att vänja sig vid. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sexualitet och sexuell funktion efter kirurgi i ändtarmen. Examensarbete i sexologi, 30 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, 2020. LÄS MER