Sökning: "kognitivbelastning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kognitivbelastning.

  1. 1. KOGNITIV PROBLEMLÖSNING UNDER STRESS : PÅVERKAR FYSIOLOGISK AROUSAL PRESTATIONEN?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :David Simonsson-Sarnecki; [2010]
    Nyckelord :stress; performance; peak performance; arousal; physiological arousal; APM; Advanced Progressive Matrices; cognitive ability; police; time pressure; running; self-defence; IQ; liquid intelligence; cognitive pre-activation; mental load; cognitive load; psyched-up; stress; prestation; optimal prestation; fysisk ansträngning; APM; Advanced Progressive Matrices; kognitiv problemlösning; tidspress; polis; löpning; självskydd; IQ; flytande intelligens; kognitivföraktivering; kognitivbelastning; mentalbelastning; taggning;

    Sammanfattning : Förmågan att prestera under akut eller kraftig stress är en förutsättning för en del yrken. Forskningsresultaten gällande hur stress påverkar prestation pekar åt olika håll. Denna studie undersökte sambandet mellan fysiologisk arousal och kognitiv problemlösningsförmåga under stress. LÄS MER