Sökning: "kohandel"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kohandel.

 1. 1. Kohandel : En typisk lösning i svensk politik

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Kjell; [2016]
  Nyckelord :Financial crises; unemployment; minority government; political horse-trading; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins game-theory; Finanskris; arbetslöshet; minoritetsregering; kohandel; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins spelteori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the political horse-trading in 1933 have laid the foundation for political bloc solutions and have become a common occurrence in Swedish politics. Both the political horse-trading in 1933 and the bloc agreement in 1992 where solutions to help the nation out of severe economic crises, reduce unemployment and avoid extra election. LÄS MER

 2. 2. En storm i ett snapsglas : Slutstriden om det lokala vetot 1917

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Patrik Lundstedt; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min B-uppsats, motsvarande 7,5 högskolepoäng, har titeln En storm i ett snapsglas – Slutstriden om det lokala vetot 1917 och har till syfte att, med hjälp av statsvetenskaplig rationalistisk (spel)teori, analysera 1917 års stora alkoholförsäljningsdebatt i andra kammaren, vilken ägde rum den 2 och 9 maj detta år. Som bakgrund till denna studie redogörs först för hur de svenska nykterhetsrörelserna, genom förbudskongresserna och Sveriges nykterhets-sällskaps representantförsamling, förenade sig till en mycket kraftfull folkrörelse kring 1900-talets början. LÄS MER

 3. 3. Kohandelns betydelse för EUs finanspakt, med fokus på Tyskland, Frankrike och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ursula Savonius; [2012]
  Nyckelord :Kohandel; EU; Finanspakten; Business and Economics;

  Sammanfattning : Skuldkrisen drabbade Europa hårt år 2010. Det var flera länder som till exempel Irland, Portugal och Grekland som inte kunde betala tillbaka sina lån och finansiera sina optioner. Tyskland var beredda att hjälpa till, men Eu:s regelverk (Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt) förhindrade det. LÄS MER