Sökning: "kohortstudie kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kohortstudie kvinnor.

 1. 1. Extraktionsfrekvens efter rotfyllning hos medelålders kvinnor utifrån sociodemografi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jessica Ralvert; Johanna Spurny; [2019]
  Nyckelord :endodonti; rotfyllning; sociodemografi; kvinnor; tooth extraction; endodontology; root filling; sociodemography; women;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera om demografi påverkar frekvensen av extraktion efter rotfyllning hos kvinnor i åldern 45-54 år. En retrospektiv kohortstudie utfördes genom att analysera registrerade rotfyllningar i Sverige under 2009 och efterföljande extraktioner under de följande fem åren. LÄS MER

 2. 2. Bröstsmärta prehospitalt – Symtombeskrivning och skillnader mellan kvinnor och män : En prospektiv kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anette Lerjebo; Helena Pettersson; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; symtom; könsskillnader; kvinnor; män; prehospitalt; ambulans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med ambulanssjukvården och hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Orsaken till bröstsmärta kan bero på både kardiella och icke kardiella tillstånd, varvid hjärtinfarkt är en av de vanligaste orsakerna. LÄS MER

 3. 3. Förlossningsrädsla : Före och efter förlossning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Klara Tradefelt; Shale Mohamed Ali; [2016]
  Nyckelord :Assisted delivery; caesarean section; Fear of Birth; Fear of Birth Scale FOBS ; risk factors; Förlossningsrädsla; instrumentell förlossning; kejsarsnitt; riskfaktorer;

  Sammanfattning : SammanfattningI Sverige är förekomsten av förlossningsrädsla sedan tidigare uppskattad till 20 % (Eriksson & Nilsson, 2009). Denna relativt höga andel förlossningsrädda kvinnor gör det angeläget att som barnmorska kunna identifiera de riskfaktorer som gör att kvinnor som löper risk att utveckla eller redan lider av förlossningsrädsla. LÄS MER

 4. 4. Idrottsskador hos manliga och kvinnliga innebandyspelare på elitnivå : en prospektiv kohortstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eva Götesson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfteSyftet med denna studie var att kartlägga skadebilden inom innebandy på elitnivå under en säsong samt att jämföra eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga innebandyspelare beträffande exponeringstid, skadeincidens, skadelokalisation, fördelning mellan traumatiska skador och överbelastningsskador samt allvarlighetsgrad av skada.MetodSvenska Innebandyförbundet samt tränare och spelare informerades om studien våren 2009. LÄS MER

 5. 5. Förlossningsupplevelse hos kvinnor med normal graviditet och graviditetsdiabetes

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonna Zetterberg; Hanna Strandberg; [2011]
  Nyckelord :Förlossningssätt; förlossningsupplevelse; graviditetsdiabetes; smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att förlossningsupplevelsen har betydelse för kvinnansframtida inställning till barnafödande. Forskningsresultat har huvudsakligen presenterats för normala graviditeter eller där urvalet varit blandat (normala och komplicerade graviditeter). LÄS MER