Sökning: "kol behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden kol behandling.

 1. 1. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) : Upplevelsen utifrån patientens perspektiv, en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kevin Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL ; Upplevelse; Leva med;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett omfattande problem över hela världen och bara i Sverige lever 400 000 till 700 000 patienter med KOL, men många går odiagnostiserade. Sjukdomen innebär både fysiska och psykiska besvär för patienten och kräver omfattande behandling. LÄS MER

 2. 2. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av aktiva e-hälsointerventioner på fysisk kapacitet, self-efficacy samt livskvalité hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Christina Karelis Hanna; Jeanette Schiller; [2021]
  Nyckelord :Copd; ehealth; quality of life; self-efficacy; 6MWT; ehälsa; KOL; livskvalité; self-efficacy; 6-min gångtest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), då det kan förbättra personens self-efficacy. Fysisk aktivitet kan även förbättra den fysiska kapaciteten och upplevda livskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Riskklassning och reningsförsök av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) : MIFO fas 2 för Vetlanda brandövningsplats och en studie som jämför granulärt aktivt kol, jonbytarmassa, torv och nedmalet grillkol som filtermaterial för rening av PFAS i förorenat grundvatten.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskap

  Författare :Anna Norberg; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; brandsläckningsskum; aktivt kol; jonbytarmassa; torv; biokol;

  Sammanfattning : Närvaron av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) i miljön och i vårt dricksvatten blir alltmer uppmärksammad i Sverige och världen. Denna undersökning gick dels ut på att undersöka föroreningssituationen av bland annat PFAS på brandövningsplatsen i Vetlanda enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) fas 2 och utfördes av Njudung Energi på uppdrag av Höglandets räddningstjänstförbund och Vetlanda kommun. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeutiska insatser och interprofessionell samverkan för personer med KOL inom privata och offentliga vårdcentraler i tre regioner i Sverige : En webbenkätstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Rita Nair Figueiredo Neves Ferreira; [2021]
  Nyckelord :Lungrehabilitering; primärvård; KOL; exacerbationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Majoriteten av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) diagnosticeras och behandlas inom primärvården i Sverige och enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör interprofessionell samverkan (IPS) erbjudas. Fysioterapeuter har en viktig roll i KOL-behandling. LÄS MER