Sökning: "koldioxid"

Visar resultat 1 - 5 av 643 uppsatser innehållade ordet koldioxid.

 1. 1. Undersökning av möjligheten till utveckling av kommersiellt tillgänglig koldioxidlagring i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eric Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :CCS carbon capture storage ; BECCS bio energy carbon capture and storage ; Sweden; carbon dioxid storage; challenges; obstacle; commercial; CCS; BECCS; Sverige; koldioxidlagring; utmaningar; hinder; kommersiell;

  Sammanfattning : Jordens befolkning behöver kraftigt reducera koldioxidutsläppen till atmosfären för att förhindra klimatförändringar. Klimatmål har sats upp av unioner och länder där de bland annat vill förhindra en global temperaturökning över 1.5 grader. LÄS MER

 2. 2. Carbon dioxide dynamics in agricultural streams : Investigation of two streams draining catchments dominated by agricultural land

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Albin Bostner; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide; dynamics; streams; agriculture; oversaturation; metabolic control; hyrdological control; Koldioxid; koldynamik; bäckar; jordbruk; övermättat; metabolisk kontroll; hydrologisk kontroll;

  Sammanfattning : In recent years, streams draining agricultural land has been suggested to exhibit high carbon dioxide (CO2) concentrations when compared to streams draining other land-types. The transport of carbon from land to ocean is mainly occurring through the chain of inland waters, and with agricultural land today representing 40% of all continental area many of these inland waters are influenced by agricultural land. LÄS MER

 3. 3. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av maskininlärning för att införa automatisk adaptiv uppvärmning genom en studie på KTH Live-In Labs lägenheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ingrid Åsenius; [2020]
  Nyckelord :Linear Regression; Support Vector Machines; Decision Tree; Occupancy detection; energy consumption; Sweden; adaptive heating;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if it is possible to decrease Sweden's energy consumption through adaptive heating that uses climate data to detect occupancy in apartments using machine learning. The application of the study has been made using environmental data from one of KTH Live-In Labs apartments. LÄS MER

 5. 5. Thermomechanical stress analysis of the main insulation system of traction electrical machines

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Dahman Ismail; Alexis Andrei; [2020]
  Nyckelord :finite element analysis; thermo-mechanical stress; heavy-duty vehicle; electrical machine; insulation system; coupled-temperature displacement analysis; finita element analys; termomekaniska spänningar; lastbilar; elektriska motorer; isolering; termisk kopplingsförbindelse;

  Sammanfattning : More efficiency heavy-duty vehicles are developed with higher range, updated electronic and mechanical parts. The fuel efficiency and pollution of carbon dioxide need to be lower to achieve new EU regulations. The global population increases with an increased number of heavy-duty vehicles. This, in turn, increases the emission. LÄS MER