Sökning: "koldioxid"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade ordet koldioxid.

 1. 1. Vart är vi på väg? En nationalekonomisk studie av att kombinera två styrmedel. Hur påverkas välfärden och klimatet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Paulina Arvidsson; Sara Jalhed; [2018-06-26]
  Nyckelord :flygskatt; subvention; välfärd; miljöekonomi; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 infördes en passagerarskatt på kommersiella flygresor i Sverige för att minska flygets klimatpåverkan. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flygskatten för inrikesresor har satts till en optimal nivå, och i fallet om den skulle vara för låg undersöka hur en subventionering av ett miljövänligt alternativ skulle kunna kompensera för denna ineffektivitet. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of CO2 Ice rink heat recovery system performance

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Sotirios Thanasoulas; [2018]
  Nyckelord :Ice rinks; CO2 as refrigerant; Heat recovery; Efficient systems; Operation control; Warm climate; Isrinkar; Koldioxid som kylmedel; Värmeåtervinning; Effektiva system; Driftstyrning; Varmt klimat;

  Sammanfattning : Ice rinks are the largest energy consumers in terms of public buildings due to their simultaneous need of cooling, heating, ventilation, and lighting for different parts of the building which means that these facilities also have a lot of potential for energy saving. Due to the size of the cooling unit in an ice rink the refrigerant charge can become quite high, which potentially has a big impact on the environment. LÄS MER

 3. 3. Associativ inlärning på internet: Hur teckenstorleken på livsmedelsnamn online bidrar till inlärning om koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Veronica Hage; Diba Vosta; [2018]
  Nyckelord :Associativ inlärning; koldioxidutsläpp; storleksförändring; teckenstorlek; insticksprogram.;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar användandet av ett insticksprogram som förstorade livsmedelsnamn i relation till dess koldioxidutsläpp. Mer exakt var det teckenstorleken av livsmedelsnamnen på en webbsida som förändrades i förhållande till den mängd koldioxid de släppte ut. LÄS MER

 4. 4. Fördelar och nackdelar med HVO inom sjöfarten : En undersökning om hur HVO ur drift- och miljösynpunktstår sig mot traditionell diesel och tjockolja.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Viktor Jonsson; Emil Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Emission; HVO; Biofuel; Operation; Fuel; Vessel; Ship; HVO; Biobränsle; Utsläpp; Drift; Fartyg;

  Sammanfattning : Det här arbetet bygger på en litteraturstudie från föregående arbeten som handlar om biobränslet HVO och dess funktion vid drift av flera olika typer av dieselmotorer. Författarna till arbetet har tittat på de för- och nackdelar som föreligger vid drift på HVO och gjort jämförelser med diesel och HFO vilka dominerar inom sjöfarten idag. LÄS MER

 5. 5. Monolithic Pt & Pd catalyst - Method for development of Pt & Pd monolithic catalyst in FORMOX™ ECS unit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emil Gammelgaard; [2018]
  Nyckelord :Heterogenous Catalysis; Emmision control system; Platinum; Palladium; Monolith; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : FORMOX™ is a formaldehyde production process, utilizing a metal oxide catalysts. The new generation of plants is pressurized, therefore the turbo charger concept has been developed. LÄS MER