Sökning: "koldioxid"

Visar resultat 11 - 15 av 527 uppsatser innehållade ordet koldioxid.

 1. 11. Projektering av Fjärrvärmeinstallation vid ”Alimak group AB”s anläggning i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rasmus Strandgren; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik Energi Fjärrvärme Fastighet Industri Olja Oljepanna Värmeväxlare Miljö;

  Sammanfattning : Världens energianvändning är en central del i rådande klimatförändringar och smarta tekniklösningar tillsammans med nya beteendemönster är våra bästa verktyg för att minimera vår påverkan på planeten, däribland mest omtalat användningen av fossila bränslen. Detta arbete har utförts i samarbete med Caverion på beställning av Alimak group AB i Skellefteå, med syfte att undersöka gångbarheten i ett byte av värmekälla på en av Alimaks fastigheter, ifrån oljeeldning till fjärrvärme. LÄS MER

 2. 12. Zero CO2 factory : Energikartläggning av industrier och ett exempel på hur noll utsläpp nås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :John Wannemo; [2019]
  Nyckelord :SHIP; solar concentrator; solar energy; solar collectors; industry; heat usage; emissions; carbon dioxide; solar thermal; solar heat; energikartläggning; värmeanvändning; solfångare; industri; textilindustri; utsläpp; koldioxid; solenergi; solvärme;

  Sammanfattning : Industrin står för 32% av den globala energianvändningen och majoriteten av industrins utsläpp sker vid förbränning av fossila bränslen för värmeanvändning. Hälften av industrins värmeanvändning uppskattas vara i temperaturer upp till 400 °C vilket är lämpligt för värme från solfångare. LÄS MER

 3. 13. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johan Öhrmalm; [2019]
  Nyckelord :massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Sammanfattning : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. LÄS MER

 4. 14. Svep upp för 20% mer miljöpåverkan - Sociala mediers inverkan på människor och miljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eleonor Klang Åkesson; Linnea Eng; Andrea Hägg; [2019]
  Nyckelord :Influencers; Sociala medier; Miljö; Unga vuxna; Beteende; Konsumtion;

  Sammanfattning : Sociala medier och yrkesgruppen influencers spelar idag en viktig roll i företags marknadsföringsstrategier. Reklam genom influencers har visat sig vara en effektiv marknadsföringsstrategi och influencers inom kategorin mode och skönhet får in största delen av sina intäkter genom samarbeten med företag. LÄS MER

 5. 15. Analys av mögelrisk när KL-trä används i klimatskalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Hiba Al Yaseen; Sara Shareef; [2019]
  Nyckelord :Byggfukt; CLT; KL-trä; Korslimmat trä; MRD; MRD-index; Mögelpåväxt; Uttorkning; Fukt; WUFI.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I boverkets rapport Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025 framgår det att 600 000 nya bostäder behöver byggas fram till år 2025. Regeringen anser att ett ökat industriellt träbyggande kan bidra till att möta behovet av nya och överkomliga bostäder av god kvalitet. LÄS MER